Narzędzia i technologie wykorzystywane w analityce | Mindworkers

Analityka danych to dziedzina wiedzy, która, choć znana jest już od wielu lat, dopiero w dzisiejszych czasach Big Data znajduje swoje zastosowanie w biznesie. Do czego wykorzystuje się analizę danych? Do zwiększania efektywności procesów biznesowych, do analizowania klientów, monitorowania bezpieczeństwa transakcji oraz do wielu wielu innych procesów. Sprawdźmy, jakie są najczęściej wykorzystywane narzędzia, dzięki którym proste dane przeobrażają się w potężne informacje zmieniające decyzje biznesowe.

 

 

Python wraz z bibliotekami Pandas, NumPy, SciPy

 

O szerokim zastosowaniu języka programowania Python wiemy wszyscy. Technologia ta wykorzystywana jest do wytwarzania oprogramowania, wspiera procesy rozwoju technologii SI i ML, ale przede wszystkim stanowi główną broń w analityce danych. Takie zastosowanie Pythona zawdzięczamy konkretnym bibliotekom, które wyposażają analityków w setki funkcjonalności i możliwości obróbki, przetwarzania, analizowania oraz wizualizowania danych.

Jakie są najpopularniejsze w analizie danych biblioteki wykorzystywane w ramach języka Python? Przede wszystkim:

 • NumPy – Niezwykle użyteczna biblioteka, która kilkunastokrotnie przyśpiesza proces pracy z zaawansowanymi modelami matematycznymi takimi jak macierze, czy tablice wielowymiarowe. Jest to jedna z podstawowych bibliotek, jeśli chcemy zająć się analizą danych z Python.
 • Pandas – To zdaniem analityków najbardziej rozbudowana, ale i najpopularniejsza biblioteka do pozyskiwania oraz obróbki dużych zbiorów danych. Pandas umożliwia łatwą integrację z innymi technologiami, jak excel, bazy danych czy R.
 • SciPy – To z kolei prawdziwe oczko w głowie wszystkich matematyków i analityków, którzy po pythona sięgają w celach naukowych. Biblioteka umożliwia tworzenie niezwykle rozbudowanych funkcji, pozwala na tworzenie algorytmów przestrzennych i analizę takich pojęć jak algebra liniowa.

 

 

SQL czyli strukturalny język zapytań

 

Kolejne narzędzie to SQL. Structured Query Language to raczej nie tyle narzędzie, co język zapytań, umożliwiający uwolnienie ogromnego potencjału baz danych. Bazy i hurtownie danych gwarantują przechowywanie ogromnych zbiorów danych, a ich umiejętne wykorzystanie często gwarantuje uzyskanie przewagi konkurencyjnej w branży.

SQL to język, który stanowi uniwersalną technologię umożliwiającą stworzenie, zarządzanie, analizowanie i usuwanie bazy danych stworzonych w ramach najpopularniejszych systemów zarządzania bazami danych. Obecnie każda aplikacja zintegrowana z bazą danych korzysta z SQLa, a ciągłe rozwijanie technologii sprawia, że już w przyszłości cenne z punktu widzenia kadry zarządzającej raporty będzie można uzyskać jedynie za pośrednictwem odpowiednich zapytań SQL.

 

 

Język programowania R

 

Język programowania R to darmowe i łatwo dostępne środowisko programistyczne, które w głównej mierze służy analitykom danych w pozyskiwaniu danych, ich obróbce, przetwarzania oraz analizie i wizualizacji. Podobnie jak w Pythonie, tak również język R może się poszczycić setkami użytecznych bibliotek, które w praktyce pozwalają realizować dowolne działania z danymi – od tworzenia zaawansowanych modeli ekonometrycznych, przez prognozowanie, aż po nadzwyczajne sposoby wizualizacji danych.

Sporą zaletą R jest możliwość integracji środowiska z innymi, często wykorzystywanymi językami jak Python czy Java, a także innymi technologiami jak bazy danych, skąd możemy pobierać dane do analizy.

 

 

Język programowania Julia

 

Julia to mniej znany analitykom, a bardziej matematykom i naukowcom język, który w dużej mierze czerpie co najlepsze z takich technologii jak R, Python czy popularny MatLab. To, czym cechuje się Julia to niezwykła szybkość i wydajność, która nie jest spotykana w żadnej, z trzech wcześniej wymienionych technologii. Za pośrednictwem języka Julia z nadzwyczajną szybkością jesteśmy w stanie wywoływać funkcje, sortować, generować wielokrotne pętle czy pracować na ogromnych tablicach wielowymiarowych.

Julia to język stworzony przez specjalistów z MIT, a jego głównym zastosowaniem jest właśnie praca z ogromnymi działaniami, których rozwiązanie może potrwać bardzo długo w przypadku pracy z innymi językami.

 

 

Excel

 

Excel to wprawdzie inna liga, jeśli mowa o oprogramowaniu wykorzystywanym przez analityków danych, jednak byłoby sporym niedomówieniem, gdyby i ten sztandarowy element pakietu Office nie znalazł się na naszej liście. Microsoft Excel to oprogramowanie wszechstronne, uniwersalne i tak bogate w możliwości tworzenia nowych funkcjonalności (głównie dzięki VBA), że trudno znaleźć branżę lub dziedzinę, w której arkusze kalkulacyjne nie byłyby przydatne. 

Excel to równie dobre oprogramowania do analizy i manipulowania danymi, a mnogość funkcji sprawia, że za pośrednictwem tego narzędzia możemy tworzyć piękne wizualizacje naszych wyników. Excel to tak naprawdę fundament analizy danych i jeśli kiedykolwiek planowaliśmy rozpoczęcie przygody z tą dziedziną wiedzy, to swoje pierwsze kroki powinniśmy kierować właśnie w stronę Excela.

 

 

PowerBi

 

Microsoft Power BI to kolejne oprogramowanie ze stajni Microsoft, które w doskonały sposób łączy w sobie szerokie funkcjonalności raportowania oraz integrację z chmurą Azure. To świetna platforma do raportowania, czego dowodem jest coraz większa popularność wykorzystania PowerBI w dużych firmach i korporacjach.

Czym zachwyca nas Power BI? Przede wszystkim łatwością obsługi dla osób niedoświadczonych, bogatymi możliwościami integracji z innymi systemami, a także możliwość wdrożenia algorytmów SI, które zwiększą efektywność pracy z takimi raportami.

 

 

Google Data Studio

 

Google Data Studio to narzędzie relatywnie młode, które służy w dużej mierze raportowaniu. To oprogramowanie, które w wielu organizacjach zajęło miejsce Excela. Jakie są główne zalety wykorzystania Google Data Studio? Przede wszystkim darmowy dostęp do narzędzia oraz intuicyjność obsługi. Dodatkowo GDS umożliwia gromadzenie wielu różnych danych na jednym dashboardzie i czytelne manipulowanie nimi tak, by tworzyć piękne wizualizacje.

Google Data Studio to narzędzie, które coraz częściej wykorzystywane jest przez firmy marketingowe w analizie ruchu sieciowego, analizie słów kluczowych czy wielu innych procesów, które zwiększa efektywność działań e-commerce.

 

Inwestycje technologiczne umożliwiają rozwój przedsiębiorstwa oraz zdobycie przewagi nad konkurencją. Firmy decydujące się na wdrożenie inwestycji technologicznych są postrzegane jako nowoczesne i przyjazne klientowi. W jakie technologiczne nowosci najczęściej inwestują przedsiębiorstwa? Jakie korzyści przynosi wdrażanie nowych technologii oraz czy wiąże się to z ryzykiem? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

 

 

Dlaczego wdrażanie inwestycji technologicznych w przedsiębiorstwach jest bardzo istotne?

 

Wdrażanie inwestycji technologicznych jest bardzo ważne, ponieważ usprawniają one działanie firmy, optymalizują koszty oraz umożliwiają rozwój. Korzystanie z nowych technologii uwalnia potencjał przedsiębiorstwa i sprawia, że jego pracownicy pracują wydajniej. Innowacyjność pozytywnie wpływa również na postrzeganie firmy przez jej otoczenie oraz wzmacnia rozpoznawalność marki.

Należy podkreślić również, że wdrożenie innowacji to również inwestycja w kapitał ludzki. Inwestycje technologiczne zwiększają z reguły zaangażowanie pracowników, którzy podpowiadają co można usprawnić. Ich pomysły mogą okazać się bezcenne, ponieważ to oni na co dzień odpowiadają za realizację konkretnych procesów w firmie. Specjaliści IT odpowiedzialni za wdrożenie nowych technologii powinni wsłuchiwać się w głos załogi i realizować propozycje, które są poparte praktyką.

Kiedy wdrażać inwestycje technologiczne? Przede wszystkim w sytuacji, gdy przedsiębiorca widzi możliwości rozwoju oraz potrafi określić korzyści, jakie z niego wynikną. Innowacje warto wdrażać w momencie, kiedy firmę dopada stagnacja i przestaje się ona rozwijać. Stanie w miejscu sprawia, że klienci zaczynają korzystać z usług konkurencji, która zdobywa przewagę. Mówiąc ogólnie zawsze jest dobry czas na inwestycje w nowe technologie, ponieważ dzięki nim firma funkcjonuje w lepszy sposób, a pracownicy otrzymują nową porcję motywacji do działania.

 

 

W jakie technologiczne nowości najczęściej inwestują przedsiębiorstwa?

 

Nowoczesne technologie to pojęcie o szerokim zakresie. Co może się pod nim kryć? Które nowości technologiczne są najczęściej wdrażane przez firmy? Pod pojęciem nowoczesnej technologi może kryć się sztuczna inteligencja. Firmy coraz częściej inwestują w  oparte o nią rozwiązania, co sprawia, że jej wykorzystanie jest coraz popularniejsze. AI doskonale sprawdza się w przypadku analizy danych i automatyzacji. W oparciu o nią tworzone są również nowoczesne systemy bezpieczeństwa i zarządzania.

Kolejną nowością technologiczną, w którą coraz częściej inwestują przedsiębiorstwa jest cloud computing, czyli technologia chmury. Przeniesienie firmy do chmury pozwala zoptymalizować koszty funkcjonowania IT (np. poprzez brak konieczności utrzymywania danych na własnym serwerze). Dodatkowo chmura obliczeniowa gwarantuje większe bezpieczeństwo i niezawodność firmowych systemów informatycznych. Technologia cloud computingu uniezależnia firmę od ryzyka awarii sprzętu, czy oprogramowania.

Popularnym obszarem działalności firmy, w którym wdrażane są innowacje jest bezpieczeństwo danych. Konieczność wdrożenia nowoczesnych rozwiązań wynika w tym przypadku zarówno ze wzrostu zagrożeń i cyberataków, jak również przepisów określonych w rozporządzeniu RODO. Olbrzymie kary, które grożą za ich nieprzestrzeganie sprawiają, że inwestowanie w nowoczesne technologie zwiększające bezpieczeństwo gromadzonych danych i firmowych procesów stało się obowiązkiem, a nie wyborem.

 

 

Czy inwestycje technologiczne wiążą się z ryzykiem?

 

Każda inwestycja wiąże się z mniejszym lub większym ryzykiem. W przypadku inwestycji technologicznych ryzyko może być związane z przedłużającym się lub nieudanym procesem wdrożenia, przekroczeniem budżetu na inwestycję, czy niezrozumieniem ze strony pracowników. Dlatego też ważne jest odpowiednie zaplanowanie wdrożenia inwestycji, które obejmie właściwe przygotowanie firmy, czy wytłumaczenie pracownikom sensu inwestowania w nowe technologie oraz korzyści jakie będą z tego wynikały.

Wdrożenie inwestycji technologicznych w firmie to z reguły kosztowny proces, który musi przynieść w przyszłości określone zyski. W wielu przypadkach przedsiębiorcy decydują się na kredyt technologiczny, który pozwala sfinansować planowane inwestycje. Zaciągając tego typu zobowiązanie należy jednak mieć pewność, że wdrożenie przebiegnie zgodnie z harmonogramem, co umożliwi osiąganie zysków w określonym czasie. Jest to niezwykle ważne, ponieważ środki z kredytu na inwestycje technologiczne należy spłacić wraz z wymaganymi odsetkami.

Przedłużające się wdrożenie inwestycji oprócz wymiernych strat finansowych może również wywołać niekorzystne nastroje wśród załogi. Często bywa tak, że pracownicy od początku są negatywnie nastawieni do wdrażania nowych technologii w firmie, co wynika z obaw, że optymalizacja procesów wpłynie na zmniejszenie etatów. Dlatego też przed każdą inwestycją technologiczną warto przeprowadzić spotkanie z pracownikami, którego tematem będzie rozwianie ich obaw oraz przedstawienie korzyści, które uzyska zarówno firma, jak i oni sami. Odpowiednia komunikacja z pracownikami oraz ich udział w zarządzaniu projektem wdrożenia ogranicza ryzyko zwiększonej rotacji wśród załogi.

Inwestowanie w technologie wiąże się również z ryzykiem nieosiągnięcia zamierzonych efektów. Może okazać się tak, że wdrożona technologia, mimo iż działa prawidłowo, nie przynosi tak dużych korzyści, jak było to planowane. Aby ograniczyć tego typu ryzyko przed wdrożeniem inwestycji należy przeprowadzić odpowiedni audyt, który wskaże co można poprawić i jak duże zmiany przyniosą te działania. Przewidzenie przyszłości nie jest proste, ale należy postarać się wykorzystać dostępne narzędzia, które umożliwią dokonanie prognozy efektów wdrożenia nowych technologii.

 

 

Jakie mogą być potencjalnie największe zalety inwestowania w nowe technologie?

 

Inwestowanie w nowe technologie pozwala przedsiębiorstwu się rozwijać i sprawia, że jest ono postrzegane jako nowoczesne i przyjazne klientowi. Biznes to wyścig, w którym należy wyprzedzić konkurencję i zostać liderem rynku. Taka pozycja gwarantuje zwiększenie zysków i umożliwia ekspansję na nowe rynki. Inwestycje w technologie mogą być pierwszym krokiem na drodze do rozwoju, ponieważ pomagają w:

 • usprawnieniu kluczowych procesów firmowych;
 • rozwoju talentów posiadanych przez pracowników;
 • rozwoju oferty i poprawie wyników sprzedażowych;
 • wyjściu naprzeciw oczekiwaniom klientów;
 • utrzymaniu i poprawie bezpieczeństwa danych i procesów;
 • efektywniejszym zarządzaniu działaniami i sprawniejszej obsłudze klienta;
 • komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
 • budowaniu długofalowej strategii rozwoju firmy;
 • optymalizacji firmowych kosztów;
 • przystosowaniu się do zmieniającego się prawa i rynku.

Wymienione wyżej zalety inwestycji technologicznych sprawiają, że każda firma powinna poważnie zastanowić się nad ich wdrożeniem. Inwestycje w technologie sprawiają, że firma jest atrakcyjna nie tylko dla klientów, ale również dla obecnych, jak i potencjalnych pracowników. Nowoczesna firma skuteczniej przyciąga kandydatów do pracy, co sprawia, że wzrasta efektywność procesów rekrutacyjnych. Wdrożenie nowoczesnych technologii sprawia również, że firma działa efektywniej, a jej pracownicy mogą rozwinąć swój potencjał.

Firmy, które stawiają na innowacyjność lepiej odnajdują się w obecnej rzeczywistości biznesowej. Wdrażanie nowych technologii umożliwia im zwiększenie efektywności własnych działań oraz skuteczniejsze dotarcie do nowych klientów. Nowoczesna firma jest również atrakcyjna dla pracowników, którzy doceniają fakt, że ich pracodawca stawia na rozwój. Wszystko to przekłada się na większe zyski i stabilniejszą pozycję firmy na rynku.

Mindbox, po kilkunastu latach obecności na rynku, przechodzi prawdziwą metamorfozę. W spółce wydzielamy dwa brandy: Mindbox oraz Mindworkers. Dlaczego? Z powodu dynamicznego rozwoju oraz rozszerzenia wachlarza oferty, o nowe produkty i usługi. Wszystkie działania, jakie podejmujemy, realizujemy je wyłącznie z z myślą o klientach. Ale – po kolei…

 

Narodziny

 

 

Zaczęło się kilkanaście lat temu. Narodziła się marka Mindbox, której misją była odpowiedź na istotną potrzebę rynku: rozwiązywanie problemów biznesowych organizacji za pomocą coraz szerzej dostępnych technologii, u progu cyfrowej rewolucji . Koniec pierwszej dekady XXI wieku był momentem dynamicznych zmian na styku biznesu i nowych technologii. Wówczas to takie rozwiązania jak Cloud czy Big Data przestały być efektowną ideą, a stawały się istotnym źródłem zmian i przewag w firmach. Kto zaniechał cyfryzacji, zostawał w tyle.

Przejście cyfrowego zwrotu stawało się żywotnym wyzwaniem firm. Bez względu na wielkość, rodowód czy sektor rynku. My zaś – dostarczając konkretne, ogólne czy też szyte na miarę i potrzeby danej organizacji rozwiązania i technologie – odpowiadamy na te żywotne potrzeby biznesu. Dostarczając gotowe rozwiązania IT, personalizując i wdrażając je – zwiększamy efektywność procesów biznesowych naszych klientów.

 

 

Wzrost

 

 

Od ponad dekady naszą flagową ofertą był i pozostanie system ERP. Jesteśmy największą firmą w regionie EMEA wdrażającą rozwiązania amerykańskiego producenta Epicor Software. W tym czasie wdrożyliśmy kilkaset projektów w Polsce i na świecie. Wiele z nich obejmowało kompleksową obsługę – od analizy, przez zaprojektowanie architektury rozwiązania, po wdrożenie i serwis. Naszymi klientami są zarówno rodzime firmy, jak i działające globalnie międzynarodowe korporacje. Do tej porty zrealizowaliśmy projekty dla przedsiębiorstw z przeszło pięćdziesięciu krajów.

Ale to nie wszystko. Od początku istnienia, bowiem, nie tyle poszukiwaliśmy nisz do zagospodarowania, ile po prostu – odpowiadaliśmy na faktyczne potrzeby naszych klientów, te zaś, bez ustanku pojawiały się w postaci nowych wyzwań. Rozwój technologii, wdrażanych przez Mindbox, pozwala klientom pójść krok dalej, eliminować źródło strat, które do tej pory bywało codziennością albo też znieść koszty, które wcześniej wydawały się nieodzowne. Każdy proces – o ile tylko pozwalają na to narzędzia i rozwiązania IT – można udoskonalić, usprawnić i unowocześnić- aby na koniec odnotować wzrost efektywności całego biznesu. To właśnie sens naszego działania. Od samego początku.

Technologię traktujemy w sposób instrumentalny. Ma służyć wyłącznie realizacji celów naszych Klientów, a nie zaspokajać nasze ambicje. Rzetelność i uczciwość to wartości, którymi się kierujemy od powstania firmy w 2007 roku. Takie podejście umożliwia nam dynamiczny rozwój, oparty na długookresowej partnerskiej współpracy z Klientami, ale również Pracownikami i Dostawcami – podkreśla Piotr Żeromski, CEO w Mindbox

Teraz łatwiej zrozumieć, że przez długi czas mogliśmy rosnąć organicznie, opierając tę ewolucję niemal wyłącznie na znakomitych opiniach i rekomendacjach dotychczasowych klientów. Dlatego też wdrożenia ERP to nie wszystko. Wspieramy transformację cyfrową firm, dzięki czemu organizacja staje się rzeczywiście innowacyjną firmą. Poza tym – przeprowadzamy analizy, a na ich podstawie – usprawnienia i automatyzację procesów biznesowych firm. Z niemal wszystkich sektorów produkcji i usług.

 

 

…i rozwój. Całkiem nowe obszary

 

 

Technologie to źródło inspiracji, rozwoju i nowych potrzeb. Ale za każdą firmą stoją przede wszystkim ludzie. Nie inaczej jest u nas. Naszą organizację tworzy już dwustu ekspertów – praktyków specjalizujących się różnorodnych obszarach szeroko rozumianej branży IT. Nieźle przez te lata urośliśmy, prawda? Dodajmy, że w parze z ilością niezmiennie idzie jakość.

Łatwo się domyślić, że kompetencje naszych pracowników dostrzegają również klienci. Wszak to ostatecznie człowiek stoi za dobrą analizą, uszyciem na miarę konkretnych rozwiązań, a później ich wdrożeniem i serwisem. Nic zatem dziwnego, iż z czasem coraz częściej klienci prosili nas o pomoc w pozyskaniu dobrych fachowców od IT, którzy po naszym wdrożeniu zaspokoją wewnętrzne potrzeby organizacji związane z cyfryzacją i należytym utrzymaniem procesów.

Z tych potrzeb zrodził się nowy unit. Nowy dział i nowy rozdział w historii firmy: zajęliśmy się profesjonalnym doradztwem i rekrutacją ekspertów ds. IT na rynku i rekomendowaniem wybranych ludzi do konkretnych firm. Trzeba zaś pamiętać, że zatrudnienie właściwego człowieka od nowych technologii, specjalistycznego oprogramowania czy narzędzi teleinformatycznych może być nie lada wyzwaniem. Takim, któremu… my tylko potrafimy sprostać. Naprawdę.

Problemy związane ze znalezieniem potencjalnego pracownika, przekonaniem go, aby przyjął nową ofertę, ale i sprawdzeniem jego doświadczeń i kompetencji to zadanie dla fachowców. Takich jak my. W ten zatem sposób narodził się dział Mindworkers, który odpowiada na potrzeby de facto z zakresu specjalistycznego, branżowego HR.

Nasza oferta w tym zakresie jest równie zróżnicowana i szyta na miarę, jak w przypadku rozwiązań IT usprawniających procesy biznesowe. Możemy bowiem tylko pośredniczyć w wyselekcjonowaniu właściwej osoby do konkretnych zadań. Możemy też zatrudnić takich ludzi u siebie i outsourcować zasoby na potrzeby wybranego klienta albo wręcz konkretnego projektu czy rozwiązania. Oferujemy usługę Sourcing as a Service, w ramach której zajmujemy się całym procesem zatrudnienia odpowiednich kandydatów. Ostatecznie, oferujemy naszym klientom całe zespoły złożone ze zgranych specjalistów pracujących pod okiem Project Managera. Co więcej – jak doskonale wszyscy wiemy, istnieje zarówno rynek pracownika, jak i pracodawcy. Dlatego też potencjalni kandydaci, szukający nowych wyzwań, jeśli odzywają się do nas – prawdopodobnie trafiają pod najlepszy z możliwych adresów.

Problem i wyzwanie

 

 

No dobrze, ale jak wyjaśnić to nowym bądź wracającym do nas klientom? Jesteśmy firmą skupiającą w swoich szeregach ekspertów ds. IT, najlepszych praktyków i wdrażamy rozwiązania cyfrowe? Czy zajmujemy się rekrutacją tych specjalistów? Więc może nasza działka to headhunting – mógłby ktoś pomyśleć. Eksperci ds. IT, jak zdążyliśmy już zauważyć, poznają się na innych ze swojej branży, więc czemu nie?

Nie są to tylko teoretyczne rozważania o strategicznej randze, lecz faktyczny problem. Wyzwanie, ponieważ klienci faktycznie mieli wątpliwości i pytali. Postawiliśmy sobie zatem konkretny cel. Jest problem, jest wyzwanie. Musi być również rozwiązanie. Jasne zakomunikowanie otoczeniu rynkowemu. Obecnym i przyszłym klientom: kim jesteśmy, czym się zajmujemy? Dokąd zmierzamy i dlaczego?

Jak zatem wyjść z tego informacyjnego chaosu, aby przekazać światu klarowny komunikat i rzeczywisty obraz naszej organizacji?

Idea. Żywoty równoległe

 

 

Cel był jasny. Idea także zdawała się coraz bardziej wyraźna. Mamy dwa główne obszary, w których – odpowiadając na realne potrzeby klientów – przyszło nam działać. Po pierwsze, rozwiązania IT. Po drugie, eksperci branżowi na rynku.

Reasumując: mieliśmy, tak jak do tej pory, specjalizować się w projektowaniu i wdrażaniu różnorodnych rozwiązań cyfrowych, które usprawniają procesy naszych klientów. A poza tym – równolegle – poszukiwać i rekrutować na potrzeby tychże klientów odpowiednich dla nich ekspertów z różnych dziedzin IT.

Obszary na pozór tylko odległe od siebie, a faktycznie – bardzo bliskie. Oba ze sobą spójne i mogące nawzajem się wspierać. Siostrzane.

Mamy zatem dwa siostrzane obszary. Żywoty równoległe. Rozwiązania IT, które stały u początków i były zalążkiem naszej firmy – czyli Mindbox – oraz specjalistyczny HR – a więc Mindworkers.

Rozwiązanie

 

Tak postanowiliśmy. Dwa odrębne byty, równoległe: Mindbox oraz Mindworkers. Żeby było jasne dla każdego obecnego na rynku. Tak idea przekuta została w praktyczne rozwiązanie: powołaliśmy do życia dwa odrębne brandy, które obdarzyliśmy samodzielnym życiem.

Postawiliśmy na usamodzielnienie się obu obszarów poprzez rozdzielenie ich formalnie w osobne brandy.

Oto my: dwie siostry- Mindbox i Mindworkers. Dzień dobry. Miło nam Cię poznać. Don’t worry. Na pewno któraś z nas odpowie na Twoje wyzwanie i rozwiąże ten problem. Długo nas słuchałeś. Teraz my zamieniamy się w słuch.