Team leader – obowiązki, droga kariery i zarobki. Czy lider zespołu jest ważny dla firmy? | Mindworkers

Branża IT jest jedną z wielu, w której można spotkać się ze stanowiskiem team leadera. Każda jednak stawia przed liderem zespołu nieco inne wyzwania. Czym zajmuje się team leader w IT, jak wygląda ścieżka jego kariery i na jakie zarobki może liczyć?

 

 

Kim tak właściwie jest team leader – lider zespołu?

 

Wbrew pozorom nie tak łatwo zdefiniować samego team leadera, gdyż w zależności od branży specyfika jego pracy może być nieco inna. Najczęściej team leader to stanowisko średniego szczebla kadry zarządzającej. Uczestniczy on w pracach koncepcyjnych i ustalaniu strategii oraz odpowiada za jej realizację i prawidłowe wdrożenie. Jednak w odróżnieniu od kadry zarządzającej wyższego szczebla, team leader na co dzień współpracuje z zespołem – zarządza i nadzoruje jego pracę, rozdziela zadania oraz kontroluje jakość ich wykonania.

 

 

Jaki jest zakres obowiązków team leadera?

 

Choć lider zespołu, w zależności od branży, w której funkcjonuje, może być pojęciem dość szerokim, zakres jego obowiązków obejmuje przede wszystkim:

 • realizacja projektów wspólnie z członkami zespołu,
 • delegowanie i przydzielanie zadań członkom zespołu,
 • nadzorowanie realizacji zadań i postępu projektów,
 • wspieranie pracowników zarówno w codziennych działaniach, jak i rozwoju zawodowym,
 • czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem zespołu i dbanie o sprawność komunikacji,
 • rozwiązywanie problemów i rozstrzyganie konfliktów między członkami zespołu,
 • prace administracyjne – dokumentowanie pracy i finansowe prowadzenie zespołu,
 • analizowanie i proponowanie usprawnień w funkcjonujących procedurach,
 • raportowanie działań i wyników zespołu do managerów wyższego szczebla.

Nie powinno więc ulegać wątpliwości, że team leader jest bardzo ważny dla firmy. Z jednej strony odpowiada on bowiem za realizację projektów, gdyż od jego decyzji zależy, czy zostaną one wykonane prawidłowo i we wskazanym terminie, z drugiej zaś stanowi istotny łącznik między pracownikami a kadrą managerską i przełożonymi najwyższego szczebla.

 

 

Lider zespołu – wymagane umiejętności i cechy

 

Jednak team leader to nie tylko zarządzanie ludźmi, wydawanie poleceń czy delegowanie zadań członkom zespołu. Przed liderem zespołu stoi szereg wyzwań – nierzadko musi on pracować pod presją czasu, podejmować kluczowe dla realizacji projektu decyzje i zachowywać profesjonalizm nawet w krytycznych sytuacjach. Jakie więc umiejętności są szczególnie pożądane na stanowisku team leadera? Wśród nich można wymienić między innymi:

 • odpowiedzialność, skrupulatność i dokładność w działaniu,
 • zdolności organizacyjne i umiejętność planowania zarówno pracy własnej, jak i zespołu,
 • umiejętność wyznaczania priorytetów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz w warunkach stresowych,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • zdolność budowania autorytetu wśród współpracowników.

To, jakie umiejętności twarde powinien posiadać IT team leader, jest z kolei powiązane z charakterystyką pracy zespołu, któremu ma przewodzić. Może to być szeroka i ugruntowana wiedza na temat programowania, user experience, user interface, analizowania danych czy testowania oprogramowania. Niezbędne są też umiejętności praktyczne z danej dziedziny, na przykład znajomość narzędzi programistycznych, które pozwolą team leaderowi właściwie zaplanować pracę zespołu nad danym projektem, odpowiednio rozdzielić zadania pomiędzy jego poszczególnych członków, a w razie potrzeby pomoże rozwiązać napotkane w trakcie realizacji problemy.

Dobry team leader powinien także wykazywać pewne cechy, które często decydują o sukcesie lub porażce pracy całego zespołu. Pożądane cechy lidera to:

 • otwartość i pozytywne podejście do ludzi – lider zespołu powinien wsłuchiwać się w głos pracowników i szczerze interesować się tym, co mają do powiedzenia. Dzięki temu team leader może liczyć nie tylko na sympatię i szacunek, ale również większą chęć współpracy ze strony członków zespołu;
 • umiejętność motywowania – praca zespołu ma bezpośrednie przełożenie na wyniki team leadera. Zdolność motywowania jest więc dla niego kluczowa, szczególnie w momentach krytycznych, gdy spada morale pracowników, a tym samym obniża się ich efektywność;
 • zdolność sprawiedliwego chwalenia – pochwały za dobrze wykonanie zadania czy postęp w realizacji projektu to doskonały czynnik motywujący, który wpływa na zaangażowanie i chęć do pracy. Ważne jest, by chwalenie odbywało się sprawiedliwie, gdyż w przeciwnym razie może przyczynić się do powstania napięć w zespole;
 • umiejętność konstruktywnej krytyki – błędy mogą zdarzyć się każdemu i w każdym zespole. Sztuką, którą team leader powinien mieć opanowaną, jest jednak ukazanie ich w odpowiedniej perspektywie, która stanie się impulsem do poprawy i dalszych działań;
 • otwartość na opinie i pomysły – nierzadko to członkowie danego zespołu wiedzą najlepiej, co i jak należy usprawnić, by podnieść efektywność czy komfort pracy;
 • umiejętność przyznania się do błędu – mylić mogą się nie tylko pracownicy, ale i sam team leader. Członkowie zespołu z pewnością docenią jednak szczerość w przyznaniu się do błędu, co zaowocuje wzrostem szacunku wobec team leadera i wzmocnieniem jego autorytetu.

 

 

Jak wygląda ścieżka kariery na stanowisko team leader?

 

Team leader bardzo często jest wyłaniany przez kadrę zarządzającą wyższego szczebla spośród członków konkretnego zespołu. Pod uwagę biorą oni zarówno kompetencje zawodowe poszczególnych pracowników, jak i ich umiejętności miękkie oraz cechy charakteru predysponujące daną osobę to objęcia tej funkcji.

Jak zostać team leaderem? W bardzo wielu przypadkach nie będzie to zbyt dobry pomysł na pierwszą pracę w IT. Jednak przy odpowiednim zaangażowaniu i wysiłku, może nim zostać nawet osoba, która rozpoczęła swoją karierę od praktyk IT, a następnie pokonywała kolejne szczeble kariery – od juniora, przez samodzielnego specjalistę, po seniora.

Na stanowisko team leadera może też zostać przeprowadzona odrębna rekrutacja. Wówczas liczą się przede wszystkim wiedza oraz umiejętności praktyczne z konkretnej dziedziny, niezbędne do wykonywania pracy w danym dziale. Oceniane jest także dotychczasowe doświadczenie w kierowaniu zespołem i zarządzaniem ludźmi oraz ewentualne osiągnięcia na tym polu.

 

 

Czy team leader może liczyć na dobrą pensję?

 

Wysokość wynagrodzenia team leadera jest ściśle powiązane z branżą, w której funkcjonuje. Choć w odniesieniu do branży IT zwykle mówi się o zarobkach polskich programistów, również liderzy zespołów mogą liczyć na bardzo atrakcyjną pensję. Ile zarabia team leader? Średnia rynkowa na tym stanowisku kształtuje się na poziomie 8000-9000 zł brutto. Kwota ta może się oczywiście różnić w zależności od szczegółowego zakresu obowiązków, doświadczenia oraz odpowiedzialności, jaka spoczywa na barkach team leadera.

Nie ulega wątpliwości, że team leader to często niełatwa, a przy tym pełna wyzwań praca. Odgrywa on jednak kluczową rolę w strukturach wielu organizacji – nie tylko w branży IT – biorąc na swoje barki zarówno powodzenie prowadzonych projektów, jak i utrzymanie wysokiego poziomu motywacji w kierowanym zespole.

Project manager, czyli kierownik projektu, to stanowisko funkcjonujące w wielu branżach – w tym w IT. Czym jednak tak właściwie się on zajmuje, jakie są jego główne obowiązki, na jakie wynagrodzenie może liczyć i co trzeba zrobić, by zostać project managerem IT?

 

 

Czym zajmuje się project manager – kierownik projektu?

 

Wielu osobom branża IT kojarzy się przede wszystkim z pracą programistów oraz nowymi technologiami, które decydują o zapotrzebowaniu na wyspecjalizowaną kadrę. Jak w każdej branży jednak, również w IT realizowane są projekty, którymi ktoś musi zarządzać – i taką osobą jest project manager. W dużym skrócie odpowiada on za działania zespołu pracującego nad danym projektem – planuje związane z nim czynności, kieruje nimi i kontroluje ich przebieg, by każdy jego etap przebiegał zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi. Project manager czuwa, by projekt był odpowiednio prowadzony, każdy pracownik wiedział, jakie zadania ma do wykonania, a w zespole nie zapanował chaos. Kierownik projektu pełni funkcję lidera, więc musi wykazywać się zarówno wiedzą, jak i umiejętnością zarządzania oraz zdolnościami komunikacyjnymi.

 

 

Jaki jest zakres obowiązków project managera?

 

Warto jednak mieć świadomość, że w rzeczywistości zakres obowiązków IT project managera jest znacznie szerszy i obejmuje różne obszary związane nie tylko z realizacją projektu, ale też koordynacją pracy zespołu oraz funkcjonowaniem w ramach określonej organizacji. Obowiązki project managera można więc podzielić na kilka grup: względem projektu, zespołu oraz organizacji.

Obowiązki project managera IT względem projektu to między innymi:

 

 • uruchomienie i zamknięcie projektu,
 • zarządzanie projektem na każdym etapie jego realizacji,
 • tworzeniu planu projektu oraz harmonogramu działań niezbędnych do jego wykonania,
 • określenie zasobów potrzebnych do realizacji projektu,
 • monitorowanie kluczowych parametrów projektu, takich jak budżet,
 • kontrolowanie jakości realizacji projektu,
 • decydowanie o konieczności wprowadzenia zmian i analizowanie ich wpływu na projekt,
 • aktualizowanie dokumentacji projektowej,
 • nadzorowanie sprawności komunikacji w zespole projektowym,
 • projektowanie i usprawnianie procesów działania,
 • realizowanie umów z podwykonawcami współpracującymi przy projekcie.

 

Z kolei wśród obowiązków project managera IT względem zespołu można wymienić:

 

 • budowanie zespołu projektowego,
 • delegowanie zadań i przypisywanie ich poszczególnym członkom zespołu,
 • ustalanie priorytetów wykonywanych zadań,
 • wyznaczanie kierunku działania zespołu,
 • wsparcie zespołu i poprawa efektywności jego pracy,
 • motywowanie i podnoszenie zaangażowania wśród członków zespołu,
 • identyfikowanie i rozwiązywanie ewentualnych konfliktów oraz problemów.

 

Project manager IT ma także pewne obowiązki względem organizacji, w ramach której funkcjonuje. Można do nich zaliczyć:

 • dokumentowanie kolejnych etapów realizacji projektu,
 • raportowanie postępów w pracach nad projektem,
 • informowanie o ewentualnych problemach z realizacją projektu,
 • zgłaszanie ewentualnego zapotrzebowania na zasoby.

 

 

Jak zostać kierownikiem projektu?

 

Praca w IT jest niewątpliwie ciekawa, rozwijająca i stwarza przy tym świetne perspektywy. Nic więc dziwnego, że ścieżką kariery IT project managera jest zainteresowanych coraz więcej osób. Jak zostać IT project managerem? Oprócz kompetencji przyszłości cenionych w branży kandydat na to stanowisko powinien przede wszystkim wykazywać pewne cechy i zdolności, które w tej pracy okazują się niezbędne. Wśród nich wymienić należy:

 

 • zdolności przywódcze,
 • umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 • umiejętności analityczne,
 • samodzielność i odpowiedzialność,
 • wielozadaniowość,
 • kreatywność,
 • odporność na stres.

 

Co ważne, nie ma jednej, właściwej drogi do objęcia stanowiska project managera – szczególnie że pojęcie projektu jest samo w sobie dość szerokie. Niektórzy podejmują w tym celu kierunkowe studia, inni odkrywają w sobie pasję do zarządzania projektami w trakcie organizacji wydarzeń społecznych czy kulturalnych, konferencji, wyjazdu integracyjnego lub koordynowania wdrożenia nowego narzędzia w firmie.

Chcąc zostać project managerem warto również zainteresować się ofertą szkoleń z zakresu zarządzania projektami – ich wachlarz jest obecnie bardzo szeroki, dzięki czemu do wyboru mamy też akredytowane, certyfikowane kursy. Dobrym sposobem na rozwijanie swoich talentów oraz poszerzenie, a na późniejszym etapie utrwalenie wiedzy są także kursy online prowadzone przez ekspertów z branży IT. Cennym źródłem informacji może być również literatura branżowa.

Niezwykle istotne jest też zdobywanie i rozwijanie innych kompetencji niezbędnych na stanowisku kierownika projektu. Przez pracodawców szczególnie pożądane, a tym samym najbardziej cenione są:

 

 • umiejętności organizacyjne – w odniesieniu zarówno do pracy własnej, jak i zespołu,
 • zdolności negocjacyjne,
 • umiejętność zarządzania ryzykiem,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

 

 

Jak wygląda ścieżka kariery na stanowisko project manager?

 

Ścieżka kariery na stanowisku związanym z zarządzaniem projektami może wyglądać nieco inaczej w różnych organizacjach. Bardzo często jednak pierwszy etap to junior project manager, który zapewnia kompleksowe wsparcie zespołowi projektowemu, współpracuje z dostawcami i podwykonawcami oraz uczestniczy w procesie planowania, delegowania i kontrolowania realizacji zadań. Drugi krok to często project manager, który zazwyczaj odpowiada już w pełni za wykonanie projektu zgodnie z założeniami i wytycznymi. Kolejny etap to natomiast senior project manager, który zarządza kluczowymi projektami czy nadzoruje pracę zespołów projektowych.

 

 

Jakie są średnie zarobki project managera w Polsce?

 

Bardzo istotnym aspektem – nie tylko na stanowisku project managera – zawsze jest wysokość wynagrodzenia. Ile zarabia project manager? Wiele zależy od branży, faktycznego zakresu obowiązków oraz ponoszonej odpowiedzialności. Z ogólnodostępnych informacji wynika jednak, że IT project manager może liczyć na średnie wynagrodzenie na poziomie 10 000 – 12 000 zł brutto.

A zatem – czy opłaca się aspirować do stanowiska project manager? Oczywiście, że tak! Każdy, kto czuje w sobie pasję do zarządzania projektami, jest gotowy przyjąć na siebie związaną z tym odpowiedzialność, lubi pracę z ludźmi i chce się rozwijać, powinien spróbować swoich sił w niełatwej, ale stwarzającej ogromne możliwości roli kierownika projektu w branży IT.

Freelancing, czyli praca na własny rachunek to coraz popularniejsza alternatywa w stosunku do tradycyjnego modelu pracownika zatrudnionego na stałe u jednego pracodawcy. Branża IT dodatkowo daje możliwość odniesienia sukcesu freelancerom. Czy jest to opłacalny sposób na rozwijanie swojej kariery zawodowej w IT?

 

 

Jak wygląda praca Freelancera?

 

Praca Freelancera to relatywnie nowy model współpracy na linii pracownik-pracodawca, który od kilku lat zyskuje popularność nie tylko w branży nowoczesnych technologii, ale też w branży tłumaczeniowej, graficznej czy copywriterskiej. Wraz z popularyzacją idei freelancingu, coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega zalety tego rozwiązania, rozpoczynając współpracę z wolnymi strzelcami.

W Polsce zawód freelancera nie jest jeszcze tak rozwinięty, jak w innych krajach zachodnich, jednak już teraz Useme.eu podaje, że na naszym rynku działa ponad 200 tysięcy osób działających w duchu freelancingu. Jak dokładnie wygląda praca Freelancera?

Z reguły jest to osoba, która w samodzielny sposób zarządza swoimi zadaniami oraz zleceniami. Freelancer otrzymuje zlecenie na wykonanie konkretnego zadania lub projektu, po zakończeniu którego kończy współpracę z daną organizacją. Zlecenia te są przeróżne, podobnie jak czas, w jakim współpraca podczas danego projektu jest zawiązywana. Praca freelancera wiąże się zarówno z zaletami, jak i wadami, o których wspomnimy w dalszej części.

 

 

Czy Freelancing jest popularny w branży IT?

 

Branża IT to prawdziwy worek możliwości dla każdego Freelancera. Praktycznie każdy element związany z wytwarzaniem oprogramowania lub tworzeniem stron internetowych może być zlecony jako projekt dla niezależnego usługodawcy. Nie jest więc tajemnicą, że to właśnie ta branża stanowi wyjątkowo atrakcyjny obszar do rozwinięcia swojej kariery Freelancerskiej.

Jaki rodzaj pracy dla Freelancera jest najczęściej oferowany przez firmy branży IT? Począwszy od tworzenia stron internetowych, przez zarządzanie nimi, tworzenie makr, robotów, wytwarzanie oprogramowania w ramach aplikacji webowych, desktopowych czy mobilnych aż po tworzenie baz danych.

Branża IT stoi freelancingiem a trend zmierza ku jeszcze większej integracji tych dwóch obszarów.

 

 

Jakie są zalety pracy jako Freelancer w IT?

 

Praca freelancera to marzenie wielu pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki służbowe w ramach umowy o pracę. Największa zaleta związana jest właśnie z możliwością samodzielnego zarządzania zadaniami i swoim czasem. To my jesteśmy szefem dla samego siebie, w związku z tym to my decydujemy, które zlecenie będziemy wykonywać. W takim modelu pracy nasze zarobki są uzależnione od czasu, zaangażowania i energii, które poświęcimy na pracę. Możemy samodzielnie wybierać zadania, co w momencie wyrobienia sobie marki stanowi ogromny przywilej. Nie chcemy pracować nad danym projektem? Możemy wybrać sobie inny, który znacznie bardziej nam przypasuje.

Elastyczność pracy i swoboda to jednak nie wszystkie zalety. Ogromna korzyść finansowa, związana z odliczaniem podatku VAT przekonuje wiele osób, które potrzebują odpowiedniego sprzętu do samodzielnego rozpoczęcia freelancingu. W branży IT dobrej jakości sprzęt i oprogramowanie to podstawa a polskie prawo pozwala nam odliczać najważniejsze i potrzebne do wykonywania pracy zakupy.

 

 

Czy są wady pracy freelancerskiej w branży IT?

 

Wiele osób marzy o przywilejach, jakie niesie za sobą praca na własny rachunek, jednak nie bylibyśmy uczciwi, nie wspominając o wadach takiego rozwiązania. W dużej mierze są one tożsame z zagrożeniami, jakie wiążą się z otwarciem własnej działalności gospodarczej. O jakich zagrożeniach i wadach pracy freelancerskiej w branży IT mowa?

Przede wszystkim wymóg samodzielnego prowadzenia księgowości. Ze względu na model pracy B2B, który stosowany jest w przypadku freelancerów z branży IT, specjalista musi rzetelnie podejść do opłacania wszystkich niezbędnych składek ubezpieczeniowych oraz podatku. Nie każdy ma głowę do tych aspektów, dlatego warto wyrobić w sobie nawyk samodyscypliny regulowania wszystkich zobowiązań związanych z takim modelem pracy.

Dużą wadą, szczególnie na początku pracy freelancera jest względna anonimowość, która nie pomaga w znalezieniu pierwszych zleceń IT, pozwalających wyrobić pewną renomę na rynku. Oczywiście z czasem sytuacja ta zmienia się, jednak początki bywają trudne i potrzeba nieco samozaparcia, by dążyć do realizacji swoich celów.

 

 

Gdzie freelancer może szukać pracy w branży IT?

 

Ze względu na coraz większą popularność tego modelu pracy, rynek oferuje wzrastającą liczbę miejsc, w których freelancer może szukać pracy w branży IT. Do najpopularniejszych miejsc, gdzie znajdziemy ciekawe zlecenia, zaliczyć można:

 • Social Media i grupy branżowe, w których rekruterzy szukają osób gotowych podjąć zlecenia,
 • Serwisy z ogłoszeniami o pracę,
 • Strony/Fanpage firm informatycznych,
 • Branżowe fora, które każdego dnia są aktualizowane nowymi ofertami zleceń dla freelancerów.

Obecnie freelancer ma dostęp do bardzo szerokiego grona kanałów, w których może poszukiwać swoich zleceń. Odrobina samozaparcia i determinacji sprawi, że każdy programista decydujący się na ten model pracy z powodzeniem otrzyma zlecenia IT.

 

 

Ile może zarobić freelancer w branży IT?

 

Zarobki freelancera zależą bezpośrednio od jego zaangażowania, czasu, który poświęca na pracę oraz renomy na rynku. Oczywiste jest, że znany programista, który dysponuje zbiorem wielu wykonanych projektów, może liczyć na znacznie większy kontrakt niż początkujący programista, który dopiero zaczyna swoją karierę. Widełki miesięcznych zarobków netto freelancera w branży IT zgodnie z portalem Useme.com mieszczą się w przedziale od 6,000 do nawet 30,000 złotych.

Oczywiście nie bez znaczenia jest również technologia i język, w jakim pracuje freelancer. Im bardziej pożądane kompetencje ma specjalista, tym wyższa stawka za jego pracę będzie zaproponowana.

Każdego roku rzesza programistów zastanawia się, czy wybór języka programowania, w którym pracują, był dobrym posunięciem. Cyklicznie możemy obserwować zmieniające się trendy najpopularniejszych technologii i języków programowania, które gwarantują nam jako programistom najwyższe wynagrodzenie. Jak sytuacja klaruje się w 2021 roku? Które technologie są najlepiej płatne?

 

 

Najlepiej płatne technologie / języki programowania w 2021

 

Choć raporty dotyczące najlepiej płatnych technologii tworzone przez gigantów jak StackOverflow czy GitHub są zawsze wyczekiwane z wielkim napięciem, to jednak na przestrzeni ostatnich lat pierwsze pozycje pozostają niezmienne, nie biorąc pod uwagę roszad, które dzieją się w ramach podium.

Początkujący programiści bardzo doceniają tego typu rankingi, które pozwalają na kierowanie swoich trudów edukacyjnych na właściwe, najbardziej dochodowe ścieżki. Wprawdzie sugerowanie się możliwością zarobkowania w procesie nauki programowania nie jest trafną praktyką, to jednak takie raporty dostarczają nam dodatkowej wiedzy. Wiedzy na temat tego, jakie języki programowania lub technologie są obecnie najpopularniejsze i najbardziej pożądane przez firmy z sektora IT. Taka wiedza z kolei bardzo przydaje się każdemu, kto zastanawia się nad przyszłością w IT. Zatem jakie języki są najpopularniejsze, a co za tym idzie, najlepiej płatne?

Na pierwszy ogień w tej klasyfikacji idzie Python. To uniwersalny język programowania, który z każdym rokiem zdobywa coraz szersze zastosowanie. Python jest wiodącą technologią wykorzystywaną nie tylko w budowaniu aplikacji, ale też Data Science, Machine Learning i projektowaniu Sztucznej Inteligencji. Python wykorzystywany jest w wielu branżach, a popularność tego języka bierze się dodatkowo z ogromnej bazy dodatkowych bibliotek i całkiem intuicyjnej składni, która umożliwi szybką naukę. Jeśli zastanawiamy się, który język programowania jest najlepiej płatny, to właśnie Python wiedzie prym w tym rankingu.

Jeśli jesteśmy zainteresowani tworzeniem aplikacji, warto zainwestować czas i energię w naukę Java. To kolejny język, który jest powszechnie wykorzystywany w sektorze IT, co pozwala nam na szybkie znalezienie dobrze płatnej pracy w tym obszarze. Jaka jeszcze technologia pozwala nam na wysokie zarobki? JavaScript, czyli jedna z trzech podstawowych technologii tworzenia stron internetowych i aplikacji webowych (oprócz JavaScript, mowa o HTML i CSS). JavaScript posiada niesamowicie szerokie zastosowanie, a wysokie wynagrodzenie programistów JavaScript idzie w parze ze znajomością dodatkowych technologii takich jak Angular czy JQuery.

 

 

Najgorzej płatne technologie / języki programowania w 2021

 

Omawiając najlepiej płatne języki programowania, warto zatrzymać się na chwilę po drugiej stronie barykady – zbiorze języków, które nie są atrakcyjne pod względem zarobków. W tym aspekcie jednak ciężko znaleźć wiarygodne rankingi, które skutecznie odstraszyłyby początkujących adeptów programowania od nauki konkretnej technologii.

Języki programowania to dziedzina, która ma w sobie wiele podobieństw bez względu na język, którego planujemy się nauczyć. Sama metodyka i konstrukcja języków programowania jest bardzo do siebie podobna. Różnice wynikają ze składni oraz konkretnych unikalnych komend i słów kluczowych. Dlatego możemy z całą pewnością stwierdzić, że nauka dowolnego języka programowania będzie wartością dodaną w naszym życiu. Co najwyżej możemy wymienić języki, które ze względu na poziom trudności czy wąskie zastosowanie nie są już językami wykorzystywanymi w branży IT.

Przykładem może być C, czyli język stworzony 1969 roku, który służy pisaniu systemów operacyjnych. Obecnie bardzo mało pracodawców szuka osób ze znajomością C, co bezpośrednio przekłada się na niskie zarobki osób władających przebrzmiałą technologią.

Na zbyt duże zarobki nie mogą liczyć również osoby, które dysponują wiedzą na temat wykorzystania jedynie HTML czy CSS. Oczywiście, są to technologie podstawowe podczas projektowania i pisania stron internetowych, jednak dzisiejsze oczekiwania wymuszają na kandydatach znajomość JavaScript oraz bazy dodatkowych bibliotek, które uatrakcyjnią produkt końcowy, będący stroną lub aplikacją webową. Znajomość jedynie HTML i CSS lub jednego z nich nie pozwoli nam na uzyskanie atrakcyjnego, świetnie płatnego stanowiska.

 

 

Dlaczego warto uczyć się różnych technologii / języków?

 

Przeszukując podobne listy i rankingi najlepiej płatnych technologii informatycznych czy języków programowania, wielu początkujących programistów rozpoczynających przygodę z IT popełnia podstawowy błąd – uczy się jednego jedynego języka, który zgodnie z opiniami jest najpopularniejszy w obecnych czasach.

Nauka języka do poziomu umożliwiającego swobodne pisanie aplikacji lub pracę dla firmy informatycznej zabiera sporo czasu. Oczywiście mamy możliwość uczestnictwa w bootcampach, które w ciągu kilkudziesięciu tygodni pozwolą nam na poznanie solidnych podstaw, jednak na tym nauka nie kończy się. By móc nazwać się specjalistą, potrzeba kilku lat kodowania i poznawania języka i innych pochodnych technologii ułatwiających pracę. Co jednak zrobimy, gdy okaże się, że za 5 lat inna, nowa, przełomowa technologia wyprze język, który poznaliśmy? Czy oznacza to, że będziemy musieli uczyć się od podstaw nowego? Zapewne tak będzie.

Dlatego też nie możemy ograniczać się do jednego języka. Warto rozszerzyć swoje zainteresowania o kilka najpopularniejszych technologii. Poznać ich składnię, podstawy oraz zastosowanie. Im więcej takiej wiedzy zdobędziemy, tym łatwiej będzie nam przestawić się na naukę innego języka programowania, co znacznie zwiększy szansę na zdobycie upragnionej pracy w IT i uatrakcyjni nas na rynku pracy.

 

 

Technologia a konkretna specjalizacja

 

Dodatkowym atutem przemawiającym za ideą jednoczesnego rozwijania kompetencji w kilku różnych technologiach są dzisiejsze wymogi ze względu na specjalizację w branży IT. Żadna firma, która dostarcza oprogramowanie, nie działa w próżni jednej technologii. Do wytworzenia wysokiej jakości produktu końcowego niezbędne jest wykorzystaniu kilku bądź kilkunastu znanych technologii.

W taki sposób również planuje się zatrudnianie specjalistów. Dobrze, jeśli programista zna się dodatkowo na bazach danych, ale potrafi również rozwiązać pewien pilny problem związany z inną, pochodną technologią. Im większe kompetencje i wiedza pracownika, tym bardziej przydatny on jest w organizacji. Co więcej, niektóre stanowiska wymagają znajomości kilku technologii na poziomie zaawansowanym. Przykładem niech będzie Data Scientist. Praca na tym stanowisku niejako jednoznacznie wymaga od kandydata znajomości nie tylko Pythona, ale też języka R, znajomości technologii przetwarzających Big Data (Hadoop), czy umiejętności pracy z bazami danych (SQL).

 

 

Czy praca związana z nowymi technologiami jest dobrze płatna?

 

Bez względu na nasz wybór, konkluzja jest tylko jedna. Praca związana z nowoczesnymi technologiami w branży IT to z pewnością dochodowy sposób na życie. Od dawna już wiadomo, że programiści i inni specjaliści branży IT osiągają wynagrodzenie przekraczające średnią krajową, a wraz z doświadczeniem, awansują, co dodatkowo zwiększa zarobki.

Jeśli zastanawiamy się, w jaki sposób pokierować swoją karierą zawodową, branża IT może być bardzo atrakcyjną alternatywą, która przy odrobinie wysiłku związanym z nauką nowych technologii pozwoli nam spełnić się zawodowo.

Praktyki IT to dobry sposób na zebranie pierwszych doświadczeń i rozpoczęcie kariery w branży. Czym jednak cechują się dobre praktyki IT i jak znaleźć takie, na których do zajęć praktykanta nie należy wyłącznie parzenie kawy?

 

 

Gdzie szukać praktyk w IT?

 

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii nie pozostaje bez wpływu na rynek pracy. Obecnie wśród najbardziej poszukiwanych i pożądanych zawodów wymienia się między innymi specjalistów z szeroko pojmowanej branży IT. Nic więc dziwnego, że kariera w IT staje się marzeniem wielu reprezentantów młodego pokolenia, które właśnie obiera ścieżkę kariery. Co motywuje specjalistów IT – nie tylko pracujących już w zawodzie, ale i tych, którzy zamierzają podążać ich śladami? To przede wszystkim możliwość pracy w przyszłościowej branży, w której można rozwijać swój talent, ale też perspektywa dobrych zarobków.

Od czegoś jednak trzeba zacząć – a doskonałą propozycją dla chcących postawić pierwsze kroki w technologicznym świecie są praktyki IT. Mimo że to znakomita okazja do tego, by bliżej poznać branżę, daną firmę oraz specyfikę pracy w IT, praktyki nie wszystkim kojarzą się pozytywnie. Dlaczego? Każdy zapewne chociaż raz słyszał, że na praktykach niczego nie można się nauczyć, osobom, które je odbywają, są zlecane najgorsze zadania, a nawet, że wykorzystuje się je do wyłącznie do parzenia kawy. Z pewnością w niektórych takich historiach tkwi ziarno prawdy – dlatego poszukiwania i wybór praktyk nie mogą być dziełem przypadku.

 

Gdzie można znaleźć dobre praktyki w dziale IT? Opcji jest co najmniej kilka:

 • portale z ofertami pracy – praktyk można szukać zarówno w najpopularniejszych serwisach ogłoszeniowych, jak i w tych z ofertami kierowanymi do studentów czy absolwentów;
 • Akademickie Biura Karier – wiele uczelni współpracuje z różnymi firmami w zakresie praktyk, co ułatwia znalezienie interesującej oferty w jednej z nich;
 • strony pracodawców – jeśli mamy określone preferencje dotyczące firm, w których chcielibyśmy odbyć praktyki, warto regularnie odwiedzać ich strony oraz zakładki poświęcone karierze w ich strukturach. Często są w nich publikowane nie tylko oferty pracy, ale także praktyk czy staży;
 • grupy w serwisach społecznościowych – świetnym pomysłem jest dołączenie do branżowych grup na portalach społecznościowych, gdzie niekiedy publikowane są posty z propozycjami praktyk;
 • targi pracy – w trakcie takiego wydarzenia można porozmawiać z przedstawicielem danej firmy, zadać najważniejsze pytania, a przede wszystkim zebrać dużą ilość ciekawych ofert.

 

 

Jakie są cechy dobrych praktyk w dziale IT?

 

Gdy uda nam się znaleźć kilka interesujących ogłoszeń, przyjdzie czas na ich dokładną analizę. Dlaczego warto poświęcić na nią trochę czasu? Dzięki odrobinie wysiłku szanse, że znajdziemy dobre praktyki studenckie IT, znacznie wzrastają. Na początku należy zweryfikować program praktyk – sprawdzić, co pracodawca proponuje praktykantowi, jakie zadania ma on wykonywać i jakie umiejętności może w ten sposób nabyć czy udoskonalić.

Istotnym elementem jest również proces onboardingu, czyli wdrożenia nowego członka zespołu – nawet jeśli dołącza on do niego tylko na praktyki. Aspekt ten może nie być opisany w samej ofercie, ale przed rozpoczęciem praktyk na pewno warto o to zapytać. Wśród kwestii do poruszenia w trakcie rozmowy powinna znaleźć się też ta dotycząca opiekuna praktyk – swoistego mentora, który będzie wspierać praktykanta w codziennych zadaniach, zwłaszcza na początkowym etapie, i do którego zawsze będzie mógł się zwrócić w razie jakichkolwiek problemów.

 

 

Dlaczego warto szukać praktyk IT?

 

Choć odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista, warto to podkreślić – dobre praktyki IT to świetny sposób na postawienie pierwszych kroków w branży, a nawet rozpoczęcie kariery. W ramach praktyk można przede wszystkim zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe i przekuć posiadaną wiedzę w praktykę. Trudno o lepszą okazję do sprawdzenia własnych umiejętności niż zostanie częścią prawdziwego zespołu projektowego i praca na żywej, reagującej tkance. To także odpowiedni moment na to, by dowiedzieć się, co warto podszlifować, a czego trzeba się jeszcze nauczyć, by poważnie myśleć o karierze w IT. Nie bez znaczenia pozostaje też możliwość nawiązania nowych znajomości i kontaktów, które mogą zaowocować w przyszłości.

Praktyki w dziale IT to również możliwość zweryfikowania własnych oczekiwań. Wiele osób rozpoczynających praktyki, staż czy nawet idących do pierwszej pracy, ma pewne wyobrażenia na temat funkcjonowania w danej branży. Praktyki studenckie IT umożliwiają skonfrontowanie ich z rzeczywistością – sprawdzenie, czy takie środowisko lub tryb pracy naprawdę nam odpowiadają. Oczywiście ewentualne niepowodzenie nie oznacza, że konieczna jest zmiana planów – uzmysławia jednak, czego należy się spodziewać i z jakimi wyzwaniami trzeba się mierzyć.

 

 

Jakie są zalety odbycia praktyk w IT? Czy to dobry start kariery?

 

Jak najbardziej! Jak już zostało wspomniane, praktyki IT to bardzo dobry sposób na rozpoczęcie kariery w branży, choć nie tylko ze względu na możliwość zweryfikowania posiadanej wiedzy i umiejętności czy zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych. W niektórych firmach najlepszym praktykantom oferowana jest praca – o możliwości kontynuowania współpracy po zakończeniu praktyk zwykle informuje się już w ogłoszeniu.

Jeśli jednak taka opcja nie jest w danej chwili brana pod uwagę, pracodawcy z reguły wystawiają praktykantom referencje. Doskonale uzupełnią one portfolio programisty czy innego specjalisty, szczególnie na początku jego zawodowej drogi. Poza tym nie jest wykluczone, że w danej firmie w niedalekiej przyszłości powstanie zapotrzebowanie na zaufanych, sprawdzonych specjalistów – sumienny, ambitny praktykant będzie z pewnością silnym kandydatem.

 

 

Czy na praktykach można zarobić?

 

To zależy przede wszystkim od pracodawcy. Wakacyjne praktyki IT dla studentów często są bezpłatne, ale znalezienie oferty, w której przewidziane jest wynagrodzenie, także jest możliwe. Czy zatem opłaca się brać udział w bezpłatnych praktykach? Oczywiście! Jeśli tylko sytuacja na to pozwala, każda okazja do zdobywania nowego doświadczenia jest niezwykle cenna i warto z niej skorzystać – a kto wie, być może wkrótce nasza wytrwałość w dążeniu do celu zaowocuje.

Praktyki IT to znakomity sposób na zweryfikowanie posiadanej wiedzy i umiejętności, zebranie pierwszych doświadczeń, a w końcu – rozpoczęcie kariery w branży. By jednak praktyki w dziale IT spełniły nasze oczekiwania i rzeczywiście ułatwiły start kariery w IT, ich wybór nie może być przypadkowy.

Programista B2B to model współpracy, na jaki coraz chętniej decydują się zarówno developerzy, jak i firmy korzystające z ich usług. Czym charakteryzuje się umowa B2B, jakie są jej zalety i dlaczego jest tak popularna w branży IT?

 

 

Czym jest umowa B2B?

 

B2B to skrót pochodzący z języka angielskiego oznaczający business to business. Jak łatwo więc wywnioskować, umowa B2B jest zawierana między dwoma lub więcej firmami. Możliwość zawarcia takiej umowy mają zatem wyłącznie te osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. Jeszcze do niedawna perspektywa zakładania firmy, dopełniania formalności i pilnowania dokumentacji była dla wielu na tyle odstraszająca, że nawet nie brali pod uwagę możliwości współpracy w oparciu o umowę B2B. I choć obecnie takich osób wciąż nie brakuje, tych, którzy decydują się na taki model współpracy i rozliczania, stale przybywa – nawet jeśli jest to ich pierwsza praca w IT.

 

 

Koszty związane z umową na B2B dla pracownika i pracodawcy

 

Ważnym aspektem, o jakim trzeba wspomnieć w kontekście współpracy na umowę B2B, są koszty – z punktu widzenia zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Pod tym względem umowa B2B jest bardzo korzystnym rozwiązaniem zwłaszcza dla programisty – oznacza bowiem wyższe zarobki netto, czyli „na rękę”, niż przy umowie o pracę. Należy wziąć przy tym pod uwagę, że przy ustalonej stawce brutto wynagrodzenia – a zarobki polskich programistów uznawane są za wysokie – pracodawca ponosi jeszcze dodatkowe koszty. Gdy zsumujemy je wszystkie i na taką samą kwotę wystawimy fakturę, pracownik otrzymuje wyższe wynagrodzenie netto, podczas gdy koszt pracodawcy pozostaje na tym samym poziomie.

Co ważne, na większe zarobki netto programista może liczyć nawet wtedy, gdy obowiązuje go już standardowa składka ZUS. Będą one zatem jeszcze wyższe, jeśli może on skorzystać z tak zwanej ulgi na start – przez 6 miesięcy przysługuje ona przedsiębiorcom, którzy po raz pierwszy prowadzą działalność gospodarczą lub rozpoczynają ją po raz kolejny, ale nie wcześniej niż po upływie 5 lat od zamknięcia poprzedniej działalności. Ponadto przedsiębiorcy, którym zakończył się okres trwania ulgi lub zakładają nową działalność, mogą skorzystać z preferencyjnej stawki ZUS. Obejmuje ona pełne 24 miesiące od momentu rejestracji w ZUS – przez ten czas przedsiębiorca płaci niższe składki za ubezpieczenie społeczne.

Należy oczywiście pamiętać, że umowa B2B z perspektywy pracownika to nie tylko wyższe zarobki, ale i pewne koszty związane z prowadzeniem działalności. Jeśli jednak zdecyduje się on na zostanie podatnikiem VAT – a nie musi, jeśli nie osiągnie rocznego limitu wielkości obrotu, wynoszącego obecnie 200 000 zł – może liczyć na dodatkowe udogodnienia. Wśród najważniejszych wymienia się możliwość odliczania w całości lub częściowo podatku VAT od zakupów firmowych. Wliczając w koszt prowadzenia działalności zakup towarów i usług, każdy przedsiębiorca może obniżyć podatek dochodowy, ale VAT-owiec może także odliczyć VAT podczas zakupów.

Co bardzo istotne, decydując się na samozatrudnienie jako programista, trzeba pamiętać, że obowiązek odprowadzania podatku oraz składek ubezpieczeniowych i zdrowotnych spoczywa na barkach pracownika – w przypadku umowy o pracę robi to za niego pracodawca. Należy przy tym zaznaczyć, że opłaty te trzeba odprowadzać niezależnie od tego, czy w danym miesiącu przychód został wygenerowany, czy też nie.

 

 

Umowa B2B w IT – zalety i wady dla pracownika

 

Praca B2B jako programista ma wiele zalet. Wśród nich wymienia się przede wszystkim:

 • niezależność – jako że nie powstaje stosunek pracy, można w pełni samodzielnie kontrolować swój czas i decydować o miejscu wykonywania obowiązków;
 • odliczanie kosztów uzyskania przychodu – zakup towarów lub usług można odliczyć jako koszty uzyskania przychody i w ten sposób obniżyć wysokość podatku dochodowego do zapłaty;
 • współpraca z wieloma firmami – jeśli charakter pracy i możliwości czasowe na to pozwalają, równolegle można podejmować współpracę z kilkoma firmami. Warto tylko zwrócić uwagę, czy w umowie nie ma zapisów o zakazie konkurencji;
 • wyższe zarobki – programiści chętnie przystają na umowę B2B między innymi z uwagi na większe wynagrodzenie netto. Firmy z kolei nie muszą odprowadzać za takiego pracownika składek, dlatego podczas rekrutacji IT nierzadko chętnie oferują osobom rozliczającym się poprzez faktury wyższe stawki.

Przed podjęciem decyzji o współpracy w oparciu o umowę B2B należy mieć świadomość, że nie jest to rozwiązanie pozbawione wad. Co się do nich zalicza? Programiści na samozatrudnieniu:

 • nie podlegają pod przepisy Kodeksu pracy – ze względu na brak stosunku pracy, nie przysługują im udogodnienia zawarte w zapisach Kodeksu pracy, takie jak płatny urlop, zwolnienie lekarskie czy naliczanie stażu pracy;
 • muszą pamiętać o odprowadzeniu podatków i składek – prowadzenie własnej działalności wiąże się z koniecznością samodzielnego opłacania podatków oraz składek ubezpieczeniowych i zdrowotnych.

 

 

Zagrożenia związane z umową B2B w IT dla pracodawcy

 

Choć umowa B2B dla programisty niesie ze sobą szereg korzyści dla obu stron, mogą się z nią wiązać pewne zagrożenia. Jedną z nich jest możliwość stwierdzenia zawarcia stosunku pracy, a tym samym – uznania umowy B2B za umowę o pracy. Definicja stosunku pracy sprowadza się do trzech podstawowych elementów:

 • pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem,
 • wykonywania obowiązków w miejscu i czasie określonym przez pracodawcę,
 • obowiązku zapłaty wynagrodzenia.

Dwa pierwsze z wymienionych elementów nie mogą znajdować się w umowie B2B. Co zatem może oznaczać dla pracodawcy uznanie umowy B2B za umowę o pracę? Możliwe konsekwencje to między innymi konieczność wypłaty ekwiwalentu za bieżący i zaległy urlop oraz zapłaty składek ZUS od wynagrodzenia pracownika 5 lat wstecz. Przed zawarciem umowy B2B należy więc dokładnie zastanowić się, jak ma wyglądać współpraca z programistą. Stawianie oczekiwań czy wymagań, które zgodnie z prawem nie powinny, a nawet nie mogą zostać spełnione, może bowiem mieć nieprzyjemne skutki.

Praca B2B programista to popularne rozwiązanie, na które decyduje się coraz więcej developerów. Taka forma współpracy zapewnia większą swobodę i oznacza wyższe wynagrodzenie, choć wiąże się również z pewnymi obowiązkami. To, czy umowa B2B w IT jest dla danej osoby odpowiednia, zależy przede wszystkim od jej preferencji, ale nie bez znaczenia pozostają też przewidywane przychody. Gdy nie osiągną one określonego poziomu, umowa B2B może okazać się wariantem nieopłacalnym.

Automatyzacja i robotyzacja dotyczą dziś niemal każdej branży. Nie inaczej jest w tak rozwojowych dziedzinach, jak medycyna i biotechnologia. Imponujący postęp ostatnich lat nie byłby możliwy lub przynajmniej trwałby znacznie dłużej, gdyby nie rozwiązania IT, które optymalizują procesy na wielu poziomach.

 

 

Czym zajmuje się biotechnologia?

 

Nowoczesna biotechnologia to interdyscyplinarna nauka, która skupia wiedzę z dziedziny biologii, chemii, fizyki, inżynierii komórkowej, ale także genetycznej. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że biotechnologia wiąże się z wykorzystaniem mikroorganizmów lub „bioskładników” (pojedynczych białek, enzymów) do szeroko rozumianych celów przemysłowych.

Zwyczajowo biotechnologię dzieli się na tradycyjną, to znaczy taką, w której nie stosuje się zewnętrznego materiału genetycznego – pracuje się na naturalnych mikroorganizmach i enzymach. Obecna biotechnologia natomiast (tzw. biotechnologia nowoczesna) to dziedzina, w której stosuje się również białka, enzymy i organizmy zmodyfikowane genetycznie.

 

 

Biotechnolog – co to za zawód?

 

Biotechnolog to osoba, która rozumie i potrafi kontrolować, inicjować i przewidywać przebieg szeroko rozumianych bioprocesów. Jego wiedzę wykorzystuje się w medycynie, branży farmaceutycznej, kosmetycznej, hodowli zwierząt czy uprawy roślin. Biotechnolodzy są także niezbędni w branży spożywczej (produkcji i kontroli żywności) oraz w jednostkach zajmujących się ochroną środowiska.

Biotechnolog w swojej codziennej pracy może zajmować się rozwojem różnych dziedzin. Będą to na przykład:

 • Rozwój rolnictwa – wykorzystanie inżynierii genetycznej do optymalizacji hodowli roślin (by polepszyć ich zdolności adaptacyjne), ale także hodowli zwierząt (np. przez modyfikację genetyczną pasz).
 • Produkcja żywności – wykorzystanie mikroorganizmów do produkcji nabiału, produktów fermentowanych czy alkoholi (piwa czy wina).
 • Ochrona środowiska – w tym przede wszystkim oczyszczanie ścieków, neutralizacja różnego rodzaju zanieczyszczeń.
 • Medycyna i przemysł farmaceutyczny – optymalizacja procesów produkcji leków, a także rozwój dziedzin w obrębie nauki o zdrowiu (np. diagnostyki genetycznej).

 

 

Biotechnologia a IT – skąd to połączenie?

 

Biotechnologia to nauka, w której konieczna jest precyzja. Nawet niewielki błąd może skutkować kaskadową reakcją, wymagającą rozpoczęcia pracy od nowa. Modyfikacja procesów z wykorzystaniem mikroorganizmów w wielu przypadkach wymaga także zbierania i analizowania dużej ilości danych. Nie byłoby to możliwe bez technologii informatycznych, które wspomagają pracę biotechnologów.

W ostatnich latach prężnie rozwija się bioinformatyka, czyli dziedzina, która łączy nauki biologiczne i informatyczne. W praktyce oznacza to opracowywanie technologii dedykowanych sektorowi biotechnologicznemu, ale także innym naukom z tego obszaru, np. medycynie czy farmacji. W ramach bioinformatyki rozwija się metody obliczeniowe do badania genów czy białek oraz metody analizy informacji biologicznej, a także efektywne zarządzanie nią.

 

 

Przykłady wykorzystania IT w biotechnologii

 

Technologie informatyczne są warunkiem nowoczesnej biotechnologii. Warto wymienić choćby narzędzia do analizy i gromadzenia informacji, systemy baz danych i wszelkiego rodzaju oprogramowanie narzędziowe, ułatwiające codzienną pracę. Maszyny pomagają agregować informacje, a także je interpretować, co pozwala oszczędzić pracownikom wiele pracy, energii i czasu,

W nowoczesnej biotechnologii ogromne znaczenie odgrywają systemy baz danych i platformy obliczeniowe. Wszystkie te rozwiązania technologiczne pozwalają przyspieszyć produkcję białek, przewidywać oddziaływanie mikroorganizmów na określone substancje (tworzenie modeli predykcyjnych) czy określać genomy poszczególnych szczepów mikroorganizmów. Najprościej rzecz ujmując, rozwiązania informatyczne w biotechnologii wykorzystywane są do badania (ale także przewidywania, symulacji) genów genomów i białek.

Warto wspomnieć także o zastosowaniu IT w zabezpieczaniu procesów prowadzonych przez biotechnologów: dotyczy to zarówno bezpieczeństwa informacji cyfrowej (ochrona przed niepowołanym dostępem), jak i narzędzi oraz maszyn (IoT, czyli internet rzeczy).

 

 

Czy warto rozważyć karierę w biotechnologii i bioinformatyce?

 

Można powiedzieć, że biotechnologia to zawód przyszłości, ponieważ jest niezwykle rozwojową, a przede wszystkim bardzo potrzebną dziś dziedziną. Pomaga produkować różnego rodzaju dobra w sposób zrównoważony, bezpieczniejszy dla konsumentów oraz środowiska.

Nowoczesna biotechnologia nie może obejść się bez IT, dlatego w tej branży będziemy spotykać coraz więcej programistów, osób obsługujących specjalistyczne oprogramowanie czy specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Dlatego też należy się spodziewać, że i branża IT będzie rozwijać gałąź usług związanych z biotechnologią, medycyną i szeroko rozumianą nauką o zdrowiu.

Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu biotechnologii i rozwiązań informatycznych z roku na rok rośnie, dlatego absolwenci tych kierunków mogą liczyć na szybkie zatrudnienie oraz wysokie zarobki.

Jeśli chcesz rozwinąć swój talent w kierunku nowych technologii, również tych związanych z mikrobiologią, zgłoś się do nas! Pomożemy Ci odnaleźć się na rynku pracy oraz dopasować do najnowszych trendów w branży IT.

Zawód programisty jest coraz chętniej wybierany przez młodych ludzi. Część z nich obiera jednak tę ścieżkę, nawet jeśli nie ma jeszcze żadnych doświadczeń w tym obszarze. Jak nauczyć się programować szybko i efektywnie?

 

 

Czy da się szybko nauczyć programowania?

 

Programista to zawód cieszący się coraz większą popularnością. Wpływ na to ma między innymi zmieniający się rynek pracy – nie bez powodu programowanie to jedna z kompetencji przyszłości w IT. Istotna pozostaje jednak też perspektywa dobrych zarobków i funkcjonowania w stwarzającej szereg możliwości branży, w której można stale rozwijać swój talent. Nic więc dziwnego, że wiele młodych osób, które zamierza rozpocząć karierę w IT, chce wiedzieć, czy szybka nauka programowania jest możliwa. Otóż nie ma na to pytanie jednej prawidłowej odpowiedzi. Bardzo dużo zależy od predyspozycji danej osoby, czasu, jaki jest w stanie na to przeznaczyć, a także jej zaangażowania – im będzie ono większe, tym lepsze i szybsze efekty będzie ona przynosić.

Młodzi ludzie często zastanawiają się również, ile zajmuje nauka programowania. Osoby, które znają tę branżę, z pełną powagą odpowiadają, że tak naprawdę trwa ona przez całe życie. Przyjmuje się jednak, że osoba zaczynająca od zera musi najpierw spędzić około 300-400 godzin na nauce samych podstaw programowania. Jeśli więc na początkowym etapie poświęci ona na to godzinę dziennie, opanowanie najważniejszych umiejętności zajmie jej około rok. Jeżeli przeznaczy ona więcej czasu na naukę, proste programy czy aplikacje będzie w stanie pisać nawet po kilkunastu tygodniach czy kilku miesiącach.

 

 

Najlepsze formy zdobywania wiedzy programistycznej

 

W takiej sytuacji naturalnie nasuwa się kolejne pytanie: jak zacząć programowanie i w jaki sposób uczyć się go skutecznie? Teoretycznie można zacząć już w wieku szkolnym. Obecnie dostępne są zabawki do programowania, które pozwalają dzieciom zapoznać się z jego podstawowymi elementami i nabyć bazowe umiejętności. Inna opcja to gra ucząca oprogramowania, która też umożliwia zdobywanie wiedzy poprzez zabawę. Należy jednak podkreślić, że takie możliwości mają współcześni uczniowie – ci, którzy do szkoły chodzili kilka czy kilkanaście lat temu, w większości ich nie mieli.

Jak więc nauczyć się programować, gdy jest się już osobą dorosłą lub w tę dorosłość wkraczającą? Studenci lub absolwenci mogą postarać się o kilkumiesięczny staż programistyczny w wybranej firmie. W ten sposób można nie tylko zdobyć pierwsze doświadczenie programistyczne, ale przede wszystkim zobaczyć, jak wygląda codzienna praca programistów i przekonać się, czy to nam odpowiada. Staże programistyczne zwykle nie wymagają posiadania doświadczenia zawodowego, ale mogą być kierowane do studentów lub absolwentów określonych kierunków. Najczęściej jest on realizowany w niepełnym wymiarze godzin, więc połączenie stażu ze studiami lub inną pracą często nie stanowi większego problemu.

Co jednak zrobić w sytuacji, w której staż nie spełnia oczekiwań danej osoby lub sama jego idea jej nie odpowiada? W takim przypadku naukę programowania trzeba rozpocząć samodzielnie. Po opanowaniu podstawowych umiejętności należy przekuć je w praktykę. Warto korzystać przy tym z dostępnej powszechnie wiedzy – jej źródłem mogą być zarówno książki, jak i wszelkie internetowe kursy, tutoriale czy webinary, w których często można uczestniczyć bezpłatnie. Zdobywanie nowych umiejętności pozwoli na zbudowanie własnego portfolio, które jest nie tylko pomocne, ale niekiedy nawet niezbędne, by zdobyć pierwszą pracę w IT. Sumienna i efektywna nauka programowania powinna obejmować także śledzenie nowych technologii i trendów w branży IT – jest ona niezwykle dynamiczna, dlatego chcąc w niej funkcjonować, po prostu trzeba być na bieżąco.

 

 

Polecane triki, które pomagają w szybszym przyswajaniu wiedzy programistycznej

 

Doświadczeni programiści i osoby, które długo pracują w branży, nierzadko chętnie dzielą się zarówno swoją wiedzą, jak i wskazówkami dotyczącymi samej nauki programowania. Najważniejsze porady, które warto zapamiętać i wdrożyć, to:

 • nie uczyć się na pamięć – w przypadku programowania wkuwanie na pamięć jest najmniej skuteczną metodą nauki. Teorię, bez której zwykle nie sposób się obejść, najlepiej przyswajać etapami, dzieląc wcześniej cały materiał na sekcje tematyczne;
 • regularnie powtarzać – podstawy programowania są potrzebne nie tylko na początku pracy programisty, ale i na dalszych jej etapach. Dlatego podczas nauki programowania warto regularnie powtarzać podstawowe czynności, co pozwoli na ich utrwalenie;
 • korzystać z różnych materiałów – podczas nauki programowania najlepiej korzystać z różnorodnych źródeł wiedzy. Określona czynność opisana w książce może wydawać się skomplikowana, ale zaprezentowana na tutorialu czy webinarze może już okazać się nie taka trudna;
 • tworzyć własne projekty – nauka podstaw jest ważna i kluczowa dla dalszej kariery w tej branży, ale w pewnym momencie należy zacząć przekuwać ją w praktykę. Ponadto przy tworzeniu własnego projektu można zweryfikować swoją wiedzę lub poprosić o konsultację innych programistów, szczególnie gdy pojawią się jakieś trudności;
 • znaleźć mentora – pomoc doświadczonego programisty jest nieoceniona na każdym etapie nauki. Choć samodzielna nauka może przynieść świetne rezultaty, w razie jakichkolwiek problemów wsparcie starszego kolegi czy koleżanki może być niezbędne.

 

 

Nauka programowania samemu czy w grupie?

 

To zależy. Nie każdy potrafi efektywnie uczyć się w grupie i na odwrót – niektórym trudno znaleźć motywację, gdy ma przyswoić kolejną porcję wiedzy w pojedynkę. Decyzję najlepiej więc uzależnić od indywidualnych preferencji, jednak niewątpliwą korzyścią płynącą z nauki w grupie jest możliwość konsultowania się na bieżąco zarówno z innymi kursantami, jak i z prowadzącym zajęcia.

 

 

Czy da się szybko wejść na ścieżkę kariery w IT?

 

W tym przypadku również trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Jak już zostało wspomniane, wiele zależy od predyspozycji danej osoby oraz jej zaangażowania. Jeśli jednak ktoś jest wyjątkowo zdeterminowany, a nauka przebiega sprawnie i efektywnie, szybkie wejście na ścieżkę kariery w IT jest bardzo realne. Pomocne okazać się mogą zwłaszcza staże i praktyki programistyczne – niekiedy firmy oferują zatrudnienie najlepszym uczestnikom tego typu programów i pracę przy komercyjnych projektach.

Zawód programisty staje się coraz popularniejszy przede wszystkim wśród młodych ludzi, którzy dopiero wybierają drogę, jaką ma podążyć ich kariera. By jednak wejść na nią pewnym krokiem, konieczna jest wcześniejsza nauka programowania – we własnym zakresie lub w ramach zorganizowanego kursu. Możliwości jest sporo, przydatnych wskazówek dotyczących efektywnej nauki też nie brakuje, więc wiele pozostaje w rękach przyszłego programisty.

Sektor IT to bez wątpienia jedna z najbardziej przyszłościowych branż. Nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miało się to zmienić. Sprawdźmy, jakie zawody, stanowiska i kompetencje będą pożądane przez pracodawców w kolejnych latach.

 

 

Jakie kompetencje przyszłości będą się liczyły w sektorze IT?

 

W związku z dużą dynamiką branży dobry pracownik IT powinien rozwijać swoje kompetencje nieustannie. Niektóre umiejętności pozostają w cenie zawsze. Są to szczególnie tzw. miękkie kompetencje. Dobra organizacja pracy, zdolność do działania pod presją czasu, dokładność czy asertywność to tylko niektóre z nich. Z pewnością kluczowa w branży IT jest i będzie zdolność do szybkiego uczenia się. Warto mieć to wszystko na uwadze, przygotowując się do rozmowy z rekruterem.

Dynamiczny rozwój sektorów związanych z nowymi technologiami powoduje zmiany w zakresie pożądanych kompetencji twardych. Nowe języki programowania, zagadnienia big data czy nieznane wcześniej innowacje sprawiają, że rynek zaczyna potrzebować specjalistów, którzy wiedzę o tych technologiach przełożą na wysokiej jakości rozwiązania biznesowe.

 

 

Jakie zawody IT przetrwają najbliższe lata?

 

Jedno jest pewne: branża IT będzie w najbliższych latach rozwijać się w bardzo szybkim tempie. Dlatego właśnie ogromna większość kompetencji przyszłości związana jest z branżą IT. Programista stron internetowych i aplikacji, UX/UI designer, tester oprogramowania czy project manager. To ustabilizowane stanowiska, które z pewnością będą funkcjonować w przyszłości.

Zmienić może się jednak technologia, a wraz z nią zapotrzebowanie na specjalistów, którzy ją rozumieją i potrafią stosować w praktyce. Jeśli zatem pojawią się nowe aktualizacje czy metody kodowania – programista będzie musiał się ich nauczyć, tester będzie musiał umieć sprawdzić je w praktyce, a opiekun projektu rozumieć, by móc kontrolować realizację zadań.

 

 

Jak zmieni się rynek pracy IT w przyszłości?

 

Można przewidywać, że branża IT będzie adaptować wiele nowych technologii. Popularne obecnie rozszerzona rzeczywistość (AR) i wirtualna rzeczywistość (VR) wykorzystywane są w grach, w marketingu, w rozrywce, a nawet w obronności. Inżynier VR powinien znać między innymi odpowiednie języki programowania oraz zasady tworzenia grafiki 3D.

Istotnym zagadnieniem w przyszłości będzie z pewnością CyberSecurity, czyli wszystkie aspekty związane z bezpiecznym korzystaniem z serwisów internetowych, ochroną przed wyłudzeniem danych, ich bezpiecznym przechowywaniem oraz blokowaniem dostępu osobom niepowołanym. W końcu dane obecnie są najcenniejszym zasobem wielu organizacji, a ich niewłaściwe przetwarzanie może sporo kosztować. Z tego powodu wśród kompetencji przyszłości w IT z pewnością znajdzie się znajomość technologii związanych z cyberbezpieczeństwem.

 

 

Jakie jeszcze trendy technologiczne zdominują IT w niedalekiej przyszłości?

 

Z pewnością kluczowe kompetencje w IT będą dotyczyć także zagadnień big data i szybkiej analizy danych. Odpowiednie gromadzenie danych oraz zdolność do wykorzystania ich w celach handlowych (na przykład do modelowania decyzji zakupowych klientów) są kluczowe, by zachować konkurencyjność na dzisiejszym rynku. Nie można także zapominać o branży e-commerce, która w obecnej, pandemicznej rzeczywistości bardzo zyskała na znaczeniu.

Warto wymienić także kompetencje związane z tworzeniem zaawansowanych algorytmów na potrzeby sztucznej inteligencji czy rozwijania rozwiązań chmurowych. To, jak ważny w biznesie jest cloud computing, pokazała pandemia i upowszechnienie się pracy zdalnej. Dlatego też specjaliści IT powinni rozważyć rozwój swoich kompetencji i w tym obszarze.

 

 

Dlaczego warto inwestować w rozwój kompetencji przyszłości w dziale IT?

 

Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że IT to najbardziej perspektywiczna branża nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Specjaliści tego sektora muszą wykazać się zaawansowaną wiedzą i być gotowi na stałe podnoszenie kompetencji, jednak w zamian mogą liczyć na bardzo wysokie zarobki. Płace w IT kilkukrotnie przewyższają średnie płace w Polsce. Dotyczy to oczywiście pracowników z pewnym doświadczeniem, jednak nawet osoby początkujące mogą liczyć na bardzo dobre warunki zatrudnienia.

Pracodawcy oferują także wiele benefitów i motywatorów dla pracowników. Standardem w wielu firmach są dofinansowania szkoleń, darmowa nauka angielskiego, indywidualny budżet na rozwój osobisty czy prywatna opieka medyczna. Praca w IT to także możliwość pracy zdalnej z niemal każdego miejsca na świecie. Międzynarodowy charakter branży powoduje, że zatrudnienie można znaleźć także w zagranicznych firmach i korporacjach.

W obecnej koniunkturze szanse na ponadprzeciętnie dobre warunki zatrudnienia są ogromne. Dlatego jeśli myślisz, że kariera IT to coś dla Ciebie, koniecznie rozwiń swój talent w tym kierunku. Miej jednocześnie na uwadze, jakie są kluczowe kompetencje przyszłości w tej branży.

Branża IT nie tylko nie straciła w czasie pandemii, ale odnotowała znaczący wzrost ze względu na ogromny postęp technologiczny, który nastąpił w tym czasie. Przełożyło się to również na płace programistów. Programista to jeden z zawodów, którego przedstawiciele w ostatnich latach nie muszą narzekać na płace. Mogą liczyć na wysokie zarobki nawet mimo panującej pandemii koronawirusa.

 

 

Jak kształtują się zarobki programistów w 2021 roku?

 

Ponad 12 tys. zł – tyle średnio zarabia programista zatrudniony w Polsce na umowę o pracę. Na największe uposażenie mogą liczyć osoby pracujące w stolicy, ale również we Wrocławiu, Trójmieście, Krakowie i Poznaniu. To, ile wpłynie na ich konto, jest uzależnione głównie od doświadczenia i tego, czy są zatrudnieni na etacie, czy też na umowę B2B.

Najwięcej zarabiają zwykle osoby, które mają przynajmniej kilkuletnią praktykę w zawodzie. Programista z około 3-letnim doświadczeniem ma szansę zarobić miesięcznie kilkanaście tysięcy złotych brutto. Jeśli natomiast jest zatrudniony na kontrakt B2B, to otrzymuje wynagrodzenie w wysokości około 15 tys. zł brutto. Jednocześnie aż dwie trzecie aktualnych ofert pracy dla specjalistów z około 5-letnim doświadczeniem, zatrudnionych na etacie, zawiera wynagrodzenie przekraczające 15 tys. złotych. Nie bez znaczenia jest także fakt, w jakiej firmie pracują oraz jaka jest ich specjalizacja.

 

 

Porównanie zarobków programistów w latach 2020-2021

 

Mimo kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 zarobki w całej branży IT wzrosły w ciągu roku o kilkanaście procent. Dotyczy to również programistów. Dane na ten temat zebrał m.in. No Fluff Jobs – portal z ofertami pracy dla tych specjalistów. Według niego zarobki rosną praktycznie w każdej specjalizacji, bez względu na to, czy fachowcy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, czy z pracodawcą łączy ich kontrakt B2B. Różnica jest jednak widoczna w stawkach. Osoby na etacie mają szansę zarobić o 13% więcej niż rok wcześnie, podczas gdy umowa B2B pozwoliła na podwyżkę wynagrodzenia nawet o 18 procent. 

Jak twierdzi portal No Fluff Jobs, największe podwyżki wynagrodzeń dotyczyły tzw. midów. Ich pensje na kontraktach B2B mieszczą się w przedziale 9-14 tys. zł netto, a rok wcześniej było to pomiędzy 8 a 13 tys. zł. W przypadku etatu ich wynagrodzenie wynosi od 8 do 12 tys. zł brutto.

 

 

Jaka znajomość języków programowania jest dobrze płatna?

 

Od dawna na najwyższe zarobki mogą liczyć programiści Java. Tu jednak najczęściej potrzebna jest umiejętność posługiwania się konkretną wersją tego języka. Najczęściej 7, 8, 11 lub nowszą. Jak twierdzą specjaliści, warto także znać frameworki: Spring, Hibernate, bazy danych SQL, NoSQL. Doceniane jest także doświadczenie w konkretnej branży, na przykład medycznej, księgowej lub ubezpieczeniowej. W przypadku Frontendu przydatna jest natomiast znajomość technologii JavaScript, CSS, HTML + Angular albo React.js. Z kolei dla C++ potrzebne są najczęściej C/C++, Linux, Git, Gitlab i Unit testing. Coraz bardziej popularnym językiem programowania jest Python, a także technologie mobile dla Androida oraz iOS.

Programiści specjalizujący się w języku Java i Frontend mogą liczyć na zarobki oscylujące pomiędzy 14 a 16 tys. zł brutto przy zatrudnieniu na umowę o pracę i 20-25 tys. zł brutto, gdy łączy ich z firmą kontrakt B2B. Programiści Python mają szansę na zarobki w wysokości od 13 tys. do 19 tys. zł na umowę o pracę. Z kolei współpraca w ramach kontraktu B2B pozwala im zarobić jeszcze więcej – nawet 15-20 tys. zł brutto. Stąd też z pewnością warto zainwestować w rozwój swoich kompetencji w tym zakresie.

 

 

Jaka specjalizacja pracownika IT jest opłacalna w 2021 roku?

 

Na najwyższe wynagrodzenie w branży IT mają szansę specjaliści Security oraz Big Data – nawet powyżej 22 tys. zł netto na kontrakcie B2B. Ich praca ma bowiem ogromne znaczenie zwłaszcza teraz, gdyż w czasie pandemii duży obszar naszego życia przeniósł się do internetu. W tym kontekście doskonale wygląda również sytuacja specjalistów data science oraz big data architecture.

Cały czas rośnie także zapotrzebowanie na programistów, zwłaszcza tych posługujących się wieloma językami programowania. Z kolei bardzo szybki rozwój nowych technologii sprawił, że wciąż poszukiwani są projektanci rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości oraz specjaliści od UI/UX oraz twórcy aplikacji. W najbliższym czasie na brak pracy z pewnością nie będą też narzekać web deweloperzy.

 

 

Ile zarabia początkujący programista w 2021 roku?

 

Choć z raportu portalu No Fluff Jobs wynika, że obecnie blisko połowa pracodawców szuka pracowników z dużym doświadczeniem, a jedynie 5% ogłoszeń o pracę dotyczy osób rozpoczynających karierę w IT, również młodsi programiści mają tu szansę na zarobki znacznie wyższe niż w innych branżach. Juniorzy mogą obecnie liczyć na wynagrodzenia w przedziale od 4 do 7 tys. zł netto w przypadku kontraktu B2B oraz od 4 do 6,3 tys. zł brutto, gdy są zatrudnieni na umowę o pracę.

To dość wysokie wynagrodzenie można osiągnąć już po przebyciu szkoleń IT. Wszystko to pokazuje, że zawód programisty jest aktualnie jednym z najlepiej płatnych w Polsce. Jak twierdzą specjaliści, karierę w tym kierunku można zacząć w każdym wieku. Zwłaszcza że branża wciąż szybko się rozwija i popyt na specjalistów jest tu coraz większy. W dodatku firmy coraz częściej muszą bardzo się starać, aby pozyskać wartościowych pracowników.

 

 

Czy programista za granicą zarabia więcej?

 

Zarobki programistów w Polsce niestety wciąż jeszcze różnią od średniego wynagrodzenia w tym zawodzie w innych krajach Europy. Już za naszą zachodnią granicą różnice te są bardzo widoczne. W Niemczech przeciętny programista, Java Developer, zarabia bowiem ponad 3,5 tys. euro miesięcznie, czyli ponad 15,5 tys. złotych. Zarobki programistów z dużym doświadczeniem są natomiast nawet o 40% wyższe. Zbliżone warunki płacowe mają programiści w Szwajcarii, gdzie średnio zarabiają 3,8 tys. euro. Na nieco mniejsze zarobki mogą liczyć specjaliści we Francji i w Austrii – około 2,9-3,3 tys. euro na miesiąc. Jeszcze niższe wynagrodzenie mają specjaliści w Czechach (2,5 tys. euro) i na Węgrzech (2,1 tys. euro). Z kolei najniższe zarobki w branży można spotkać w Słowenii – jedynie 1,7 tys. euro.

Jednak na najwyższe płace deweloperzy mogą liczyć nie w Europie, a za oceanem. Zarobki informatyka w USA wynoszą około 5 tys. dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje kwotę blisko 19 tys. złotych.

Wszystko wskazuje jednak na to, że bez względu na to, jaką specjalizację wybierzemy i w jakim kraju planujemy rozwijać swoją karierę, zawód programisty zapewni nam pewną przyszłość. Pozwoli też nie martwić się o zatrudnienie nawet w tak trudnym czasie jak recesja wywołana pandemią.