Biały wywiad (OSINT) w rekrutacji pracownika IT - co warto o tym wiedzieć i czy jest to częsta praktyka? | Mindworkers

Rekrutacja pracowników każdej branży charakteryzuje się inną specyfiką. W przypadku sektora IT dotyczy to zarówno problemów ze znalezieniem odpowiedniego kandydata, jak i użycia specjalnych metod pozwalających odpowiednio ich zweryfikować. Jedną z nich jest biały wywiad (OSINT), czyli pozyskanie informacji o danej osobie z ogólnodostępnych źródeł. Na czym dokładnie polega? Jakie znaczenie ma biały wywiad w rekrutacji IT? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

 

 

Czym jest biały wywiad (OSINT) i jaką rolę pełni w rekrutacji?

 

Biały wywiad to polskie określenie dla procesu znanego w świecie jako OSINT, czyli z ang. Open Source Intelligence. Jest to forma legalnego wywiadu gospodarczego, która opiera się na pozyskiwaniu informacji z ogólnodostępnych źródeł, takich jak m.in. social media. Biały wywiad z sukcesem wykorzystywany jest od wielu lat, a stosują go m.in. agencje wywiadowcze, policja, czy prywatne firmy specjalizujące się w prowadzeniu wywiadów gospodarczych. Coraz częściej wykorzystywany jest również w procesach rekrutacyjnych, ponieważ pozwala firmie w pełni legalnie uzyskać informacje dotyczące potencjalnych kandydatów do pracy. W związku z tym OSINT to narzędzie chętnie wykorzystywane przez wewnętrznych rekruterów, czy specjalistyczne agencje prowadzące rekrutacje w branży IT.

Biały wywiad to metoda pozyskiwania informacji, którą charakteryzuje:

 • otwartość – pozyskiwane informacje pochodzą z otwartych źródeł;
 • dostępność – informacje pozyskiwane w ramach OSINT-u jest w stanie pozyskać każdy, ponieważ są one ogólnodostępne;
 • jawność – informacje zbierane za pomocą OSINT-u pochodzą z jawnych źródeł.

Biały wywiad w rekrutacji może pełnić dwie role, a mianowicie:

 • weryfikującą – która polega na sprawdzeniu informacji dotyczących danej osoby;
 • wyszukującą – rekruter na podstawie ogólnodostępnych danych wyszukuje kandydatów do pracy w danej branży i proponuje im zatrudnienie.

 

 

Dlaczego pracodawcy coraz częściej stosują biały wywiad w rekrutacji?

 

Pracodawcy coraz częściej decydują się na wykorzystanie białego wywiadu w procesach rekrutacyjnych, ponieważ jest to w pełni legalna i szybka metoda umożliwiająca zweryfikowanie potencjalnego kandydata. Jak to wygląda w praktyce? Za przykład może posłużyć weryfikacja profilu w social media danej osoby, która umożliwia poznanie w pewnym stopniu jego osobowości oraz skontrolowanie udostępnianych przez nią treści. Niestosowne zdjęcia z imprez, czy wyrażane publicznie kontrowersyjne poglądy mogą zadecydować o odrzuceniu danej kandydatury, ponieważ pracodawca dba o odpowiedni wizerunek firmy, a pracownik powinien być jej wizytówką. Weryfikacja profili w social media pozwala również sprawdzić, czy dana osoba nie jest zbyt wylewna w Internecie, co mogłoby grozić wyjawieniem tajemnic firmowych. Pozwala również zweryfikować sam sposób komunikacji z innymi użytkownikami portali, a co za tym idzie poznać osobowość, system wartości, czy poglądy i przekonania danej osoby. W wielu przypadkach jest to równie ważna kwestia, co kompetencje pracownika potwierdzone przeprowadzonymi testami.

Pracodawcy wykorzystują również biały wywiad w celu odszukania oraz nawiązania kontaktu z potencjalnymi pracownikami, którzy zamieszczają w Internecie informacje odnośnie swojego wykształcenia, czy wykonywanego zawodu. Na ich podstawie rekruterzy kontaktują się z odpowiednio wybranymi osobami i proponują zatrudnienie w danej firmie. Rekruterzy w branży IT często wyszukują potencjalnych kandydatów śledząc ich wpisy na forach branżowych, czy aktywność w grupach dotyczących konkretnej tematyki lub problemu. Tego typu działania w wielu przypadkach pozwalają znaleźć wartościowego pracownika, którego zatrudnienie umożliwia rozwój jego talentu.

 

 

Jakie są główne zalety stosowania białego wywiadu w rekrutacji?

 

Wykorzystanie białego wywiadu w rekrutacji to rozwiązanie posiadające wiele zalet, do których zalicza się przede wszystkim:

 • niskie koszty pozyskiwania informacji – dostęp do większości danych jest całkowicie darmowy, a nawet jeśli niektóre bazy, czy portale wymagają opłat, to są one niewielkie w porównaniu do innych metod pozyskiwania informacji, czy potencjalnych strat związanych z zatrudnieniem niewłaściwej osoby. Największym kosztem białego wywiadu jest więc czas poświęcony na uzyskanie i analizę informacji;
 • szybkość w pozyskiwaniu informacji – doświadczony rekruter jest w stanie błyskawicznie uzyskać wiele informacji posiadając wyłącznie dostęp do komputera;
 • różnorodność źródeł, z których można pozyskiwać informacje – ilość źródeł jest praktycznie nieograniczona i mogą to być m.in. social media, fora internetowe, krajowe i zagraniczne media (telewizja, radio, prasa), serwisy informacyjne, ogólnodostępne bazy danych, platformy handlowe, serwisy internetowe, czy blogi;
 • legalność pozyskiwania informacji – wykorzystując biały wywiad przedsiębiorca nie naraża się na konsekwencje prawne związane z nielegalnym pozyskiwaniem informacji, na które mógłby się narazić, stosując inne, bardziej ingerujące w ochronę danych osobowych metody.

 

 

Czy są jakieś wady stosowania białego wywiadu w rekrutacji pracownika?

 

Stosowanie białego wywiadu w rekrutacji posiada również wady lub inaczej mówiąc ograniczenia. Należy do nich przede wszystkim:

 • dezinformacja – wykorzystywanie ogólnodostępnych danych może doprowadzić do powielania nieprawdziwych informacji, które zostały zamieszczone przez samego zainteresowanego lub osoby trzecie. Problemem jest również szum informacyjny, który powstaje w wyniku zbyt dużej ilości posiadanych danych, utrudniających ich selekcję oraz wartościowanie;
 • trudność z potwierdzeniem informacji – rekruter nie jest w stanie zweryfikować wiarygodności wszystkich uzyskanych informacji;
 • problemy z dotarciem do źródła informacji – weryfikacja informacji w wielu przypadkach jest możliwa jedynie dzięki dotarciu do jej źródła.

Gdzie jeszcze stosowany jest biały wywiad?

Biały wywiad to działania, które są coraz częściej wykorzystywane nie tylko przy okazji rekrutacji IT. Jak wspomniano we wstępie analiza OSINT to metoda wykorzystywana przede wszystkim przez policję, agencje wywiadowcze, czy przedsiębiorstwa chcące prześwietlić swoich partnerów biznesowych. Gdzie jeszcze znajduje zastosowanie? W wielu dziedzinach życia gospodarczego, a przykładem mogą być ubezpieczyciele weryfikujący zasadność przyznania odszkodowania danej osobie, czy analitycy bankowi, którzy wydają decyzję kredytową. W tym drugim przypadku dzięki ogólnodostępnym w Internecie danym można zweryfikować prawdomówność kredytobiorcy oraz udzielonych przez niego informacji na potrzeby wniosku kredytowego.

Biały wywiad to skuteczne narzędzie wspomagające procesy rekrutacyjne w branży IT. Jego wykorzystanie pozwala znaleźć właściwego specjalistę, który będzie zarówno posiadał odpowiednie kompetencje, jak i zostanie właściwie zweryfikowany zgodnie z polityką danego przedsiębiorstwa.

Członkowie i kierownicy zespołów zawodowych życzą sobie możliwie najbardziej efektywnego działania. Nie inaczej jest z zespołami IT. Wykonanie zadania w największej mierze zależy od ludzkich umiejętności, talentów informatycznych poszczególnych pracowników oraz organizacji pracy. Body Leasing w IT pojawia się w tym momencie, kiedy nasz zespół potrzebuje personalnego wsparcia w postaci wykwalifikowanych pracowników.

 

 

Podstawowe informacje na temat Body Leasing

 

Body Leasing jest nadal w dość początkowej fazie rozwoju, lecz już teraz widać, że usługi IT oparte o Body Leasing mają wielką przyszłość. Czym jest Body Leasing? Pod tym terminem należy rozumieć praktykę wynajmu specjalnie wyselekcjonowanych i dokładnie spełniających wymagania firmy pracowników IT. Jest to zatem pewna forma współpracy. Umowę dla Body Leasing zwykle nasza firma podpisze z agencją, która dysponuje informatyczną siłą roboczą. Wybieramy pracownika do naszego projektu, możemy dokładnie przyjrzeć się jego kwalifikacjom technicznym i interpersonalnym, agencja dba o dobry przebieg współpracy, a my cieszymy się z profesjonalnego wsparcia udzielanego przez sprawdzonego pracownika.

Dołączamy do naszego projektu nowe osoby i korzystamy przy tym ze źródeł zewnętrznych, więc Body Leasing to rodzaj Outsourcingu. Pracownik jakiego wynajmujemy zostaje delegowany do pracy w naszej firmie przez agencję, z którą podpisujemy umowę. W umowie dotyczącej Body Leasingu, a więc sprowadzenia do przedsiębiorstwa nowych specjalistów, możemy zawrzeć bardzo wiele, np. określić zakres kompetencji osoby, z którą chcemy współpracować, podać czas współpracy (wynajmu pracownika), zakreślić zadania jakie wyznaczymy do wykonania nowemu członkowi zespołu. Chyba widać już doskonale, że obsługa informatyczna i wykonywanie usług IT mogą zostać bardzo wspomożone przez Body Leasing.

 

 

Czym charakteryzuje się Body Leasing?

 

Body Leasing w Polsce to dość nowa forma współpracy, nie znaczy to jednak, że na rynku trwa “wolna amerykanka”. Wypożyczanie pracowników zawsze odbywa się w oparciu o umowę. Ta forma współpracy cechuje się bardzo dużą elastycznością. Niektórym firmom nowi pracownicy będą potrzebni tylko do jednego projektu. Rekrutacja IT w przypadku tego rodzaju Outsourcingu pracowników jest prosta, przejrzysta i zawsze zakończona sukcesem, co ma swoje znaczenie, ponieważ wiemy, że obecnie informatycy są rozchwytywani i rynek pracy należy do nich.

Zatem Body Leasing stanowi prawdziwe zbawienie dla wielu firm. Powiedzmy, że nasza firma zamierza przeprowadzić jednorazową kampanię mailową i szuka do tego zadania odpowiedniego pracownika, którego nie znajduje w szeregach osób zatrudnionych w firmie. Wtedy można skorzystać z usługi Body Leasingu i po prostu nawiązać za pośrednictwem agencji współpracę z wyselekcjonowanym i dobranym do naszych warunków pracownikiem. Body Leasing charakteryzuje się więc wielką swobodą, z której firmy korzystają coraz chętniej, tym bardziej, że zawsze mogą być pewne, że otrzymają właściwych ludzi do realizacji określonych zadań. Jako forma zatrudnienia Body Leasing spełnia doskonale wymogi wolnorynkowego przemieszczania się pracowników między firmami, a firmy czyni wolnymi w wyborze pracownika.

 

 

Jakie są wady i zalety Body Leasingu?

 

Wady Outsourcing w postaci Body Leasing praktycznie nie występują. Body Leasing przyjął się w IT chyba najszybciej ze wszystkich branż. Usługi IT i obsługa informatyczna świadczone tą drogą posiadają niemalże same zalety i na nich się teraz skupmy.

Z punktu widzenia pracownika, który poprzez Body Leasing zostanie do nas sprowadzony, sytuacja wygląda korzystnie, ponieważ będzie on “właściwą osobą na właściwym miejscu” – agencja zadba, aby kwalifikacje i wiedza pracownika, a także jego cechy osobowości, dokładnie odpowiadały wyznaczonym mu zadaniom. Pracownik, który trafi do nas w ramach usług Body Leasing, będzie spełniał swoje cele zawodowe i zostanie odpowiednio wynagrodzony. Z kolei dla firmy cała sytuacja również będzie korzystna, ponieważ nie będzie musiała nikogo zatrudniać na stałe, a przysłani do firmy pracownicy zostaną w niej tak długo jak będzie to wymagane i wykonają świetną robotę, ponieważ będziemy mieli pewność, że prowadzona przez nich obsługa informatyczna jest na najwyższym poziomie.

Sprawy formalne związane z wypożyczaniem pracowników w formie Body Leasing spokojnie można pominąć, ponieważ przepisy są tu jasne i żadnej ze stron nie sprawiają trudności. Wady Outsourcing IT jakim jest Body Leasing? Prawdę mówiąc nie zauważamy żadnych. Wolność zawierania umów, dostarczenie sobie siły roboczej w wybranym momencie, swoboda negocjacji z agencjami, w końcu zadowolenie każdego podmiotu w całym procesie Body Leasing – tak to działa.

 

 

Dla jakich firm dobry jest Body Leasing?

 

W Polsce z Body Leasingu korzystają mikroprzedsiębiorstwa i wielkie korporacje. Nie ma zatem żadnych granic. Jeżeli tylko naszej firmie potrzebna jest obsługa informatyczna – wtedy usługi IT wykonywane przez wynajętych specjalistów będą dla nas w sam raz. Body Leasing szczególnie dobrze sprawdza się przy pracy projektowej. Wynajęty pracownik ma przydzielone określone zadania, stanowi wspomożenie projektu, jest osobą odpowiedzialną za wycinek pracy w firmie. Należy jak najszybciej pozbyć się tego mitu, jakoby tylko duże i wyspecjalizowane firmy korzystały z Outsourcingu w IT – tak naprawdę dobrego informatyka może wynająć każdy.

 

 

Jak wygląda umowa w przypadku Body Leasing?

 

Przystańmy trochę dłużej przy zagadnieniu umowy w Body Leasingu. Mówimy wtedy o “umowie o Body Leasing” (analogicznie do umowy o pracę lub umowy o dzieło).

Zawarcie umowy oznacza oddelegowanie personelu do pracy w firmie. Agencja ponosi pełną odpowiedzialność za zasoby kadrowe, które wypożycza. W umowie wystąpią terminy “usługobiorca” oraz “usługodawca”. Ten pierwszy oznacza podmiot gospodarczy, który otrzyma nowych pracowników, ten drugi termin zaś oznacza najczęściej agencję, która dysponuje pracownikami do oddelegowania. Umowa o Body Leasing jest prawnie traktowana jako umowa o świadczenie usług (IT). Umowa o Body Leasing podlega zwykłym kodeksom i ustawom polskiego prawa dotyczącego pracy i wolnej konkurencji na rynku.

W takiej umowie zostaje określone jakie usługi ma wykonywać oddelegowany pracownik (informatyk), pracownicy zostaną przyporządkowani poszczególnym zadaniom zgodnie z ich kompetencjami zawodowymi, wskazane zostanie miejsce i warunki wykonywania usług IT, a także wymiar czasu pracy oddelegowanego personelu. Firma korzystająca z Body Leasingu ustanawia wraz z usługodawcą okres świadczenia usług informatycznych oraz wynagrodzenie. Jednym z ważnych zapisów w umowie będą też te dotyczące praw autorskich (np. zostanie rozstrzygnięte kto jest właścicielem kodu napisanego przez delegowanego programistę). Każda umowa o Body Leasing musi również jednoznacznie określać zasady współpracy wszystkich zainteresowanych stron. Wyznaczeniu i prawnemu określeniu będą podlegać też zasady rozwiązania umowy i zakończenia współpracy.

Jak widzimy Body Leasing może być dla przedsiębiorczych kierowników zespołów IT czymś w rodzaju łatwego zamówienia pizzy przez Uber Eats, która zawsze smakuje dobrze. To po prostu wypróbowana metoda dostarczenia sobie dodatkowej i niekiedy koniecznej obsługi informatycznej przez firmę.

Inwestycje technologiczne umożliwiają rozwój przedsiębiorstwa oraz zdobycie przewagi nad konkurencją. Firmy decydujące się na wdrożenie inwestycji technologicznych są postrzegane jako nowoczesne i przyjazne klientowi. W jakie technologiczne nowosci najczęściej inwestują przedsiębiorstwa? Jakie korzyści przynosi wdrażanie nowych technologii oraz czy wiąże się to z ryzykiem? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

 

 

Dlaczego wdrażanie inwestycji technologicznych w przedsiębiorstwach jest bardzo istotne?

 

Wdrażanie inwestycji technologicznych jest bardzo ważne, ponieważ usprawniają one działanie firmy, optymalizują koszty oraz umożliwiają rozwój. Korzystanie z nowych technologii uwalnia potencjał przedsiębiorstwa i sprawia, że jego pracownicy pracują wydajniej. Innowacyjność pozytywnie wpływa również na postrzeganie firmy przez jej otoczenie oraz wzmacnia rozpoznawalność marki.

Należy podkreślić również, że wdrożenie innowacji to również inwestycja w kapitał ludzki. Inwestycje technologiczne zwiększają z reguły zaangażowanie pracowników, którzy podpowiadają co można usprawnić. Ich pomysły mogą okazać się bezcenne, ponieważ to oni na co dzień odpowiadają za realizację konkretnych procesów w firmie. Specjaliści IT odpowiedzialni za wdrożenie nowych technologii powinni wsłuchiwać się w głos załogi i realizować propozycje, które są poparte praktyką.

Kiedy wdrażać inwestycje technologiczne? Przede wszystkim w sytuacji, gdy przedsiębiorca widzi możliwości rozwoju oraz potrafi określić korzyści, jakie z niego wynikną. Innowacje warto wdrażać w momencie, kiedy firmę dopada stagnacja i przestaje się ona rozwijać. Stanie w miejscu sprawia, że klienci zaczynają korzystać z usług konkurencji, która zdobywa przewagę. Mówiąc ogólnie zawsze jest dobry czas na inwestycje w nowe technologie, ponieważ dzięki nim firma funkcjonuje w lepszy sposób, a pracownicy otrzymują nową porcję motywacji do działania.

 

 

W jakie technologiczne nowości najczęściej inwestują przedsiębiorstwa?

 

Nowoczesne technologie to pojęcie o szerokim zakresie. Co może się pod nim kryć? Które nowości technologiczne są najczęściej wdrażane przez firmy? Pod pojęciem nowoczesnej technologi może kryć się sztuczna inteligencja. Firmy coraz częściej inwestują w  oparte o nią rozwiązania, co sprawia, że jej wykorzystanie jest coraz popularniejsze. AI doskonale sprawdza się w przypadku analizy danych i automatyzacji. W oparciu o nią tworzone są również nowoczesne systemy bezpieczeństwa i zarządzania.

Kolejną nowością technologiczną, w którą coraz częściej inwestują przedsiębiorstwa jest cloud computing, czyli technologia chmury. Przeniesienie firmy do chmury pozwala zoptymalizować koszty funkcjonowania IT (np. poprzez brak konieczności utrzymywania danych na własnym serwerze). Dodatkowo chmura obliczeniowa gwarantuje większe bezpieczeństwo i niezawodność firmowych systemów informatycznych. Technologia cloud computingu uniezależnia firmę od ryzyka awarii sprzętu, czy oprogramowania.

Popularnym obszarem działalności firmy, w którym wdrażane są innowacje jest bezpieczeństwo danych. Konieczność wdrożenia nowoczesnych rozwiązań wynika w tym przypadku zarówno ze wzrostu zagrożeń i cyberataków, jak również przepisów określonych w rozporządzeniu RODO. Olbrzymie kary, które grożą za ich nieprzestrzeganie sprawiają, że inwestowanie w nowoczesne technologie zwiększające bezpieczeństwo gromadzonych danych i firmowych procesów stało się obowiązkiem, a nie wyborem.

 

 

Czy inwestycje technologiczne wiążą się z ryzykiem?

 

Każda inwestycja wiąże się z mniejszym lub większym ryzykiem. W przypadku inwestycji technologicznych ryzyko może być związane z przedłużającym się lub nieudanym procesem wdrożenia, przekroczeniem budżetu na inwestycję, czy niezrozumieniem ze strony pracowników. Dlatego też ważne jest odpowiednie zaplanowanie wdrożenia inwestycji, które obejmie właściwe przygotowanie firmy, czy wytłumaczenie pracownikom sensu inwestowania w nowe technologie oraz korzyści jakie będą z tego wynikały.

Wdrożenie inwestycji technologicznych w firmie to z reguły kosztowny proces, który musi przynieść w przyszłości określone zyski. W wielu przypadkach przedsiębiorcy decydują się na kredyt technologiczny, który pozwala sfinansować planowane inwestycje. Zaciągając tego typu zobowiązanie należy jednak mieć pewność, że wdrożenie przebiegnie zgodnie z harmonogramem, co umożliwi osiąganie zysków w określonym czasie. Jest to niezwykle ważne, ponieważ środki z kredytu na inwestycje technologiczne należy spłacić wraz z wymaganymi odsetkami.

Przedłużające się wdrożenie inwestycji oprócz wymiernych strat finansowych może również wywołać niekorzystne nastroje wśród załogi. Często bywa tak, że pracownicy od początku są negatywnie nastawieni do wdrażania nowych technologii w firmie, co wynika z obaw, że optymalizacja procesów wpłynie na zmniejszenie etatów. Dlatego też przed każdą inwestycją technologiczną warto przeprowadzić spotkanie z pracownikami, którego tematem będzie rozwianie ich obaw oraz przedstawienie korzyści, które uzyska zarówno firma, jak i oni sami. Odpowiednia komunikacja z pracownikami oraz ich udział w zarządzaniu projektem wdrożenia ogranicza ryzyko zwiększonej rotacji wśród załogi.

Inwestowanie w technologie wiąże się również z ryzykiem nieosiągnięcia zamierzonych efektów. Może okazać się tak, że wdrożona technologia, mimo iż działa prawidłowo, nie przynosi tak dużych korzyści, jak było to planowane. Aby ograniczyć tego typu ryzyko przed wdrożeniem inwestycji należy przeprowadzić odpowiedni audyt, który wskaże co można poprawić i jak duże zmiany przyniosą te działania. Przewidzenie przyszłości nie jest proste, ale należy postarać się wykorzystać dostępne narzędzia, które umożliwią dokonanie prognozy efektów wdrożenia nowych technologii.

 

 

Jakie mogą być potencjalnie największe zalety inwestowania w nowe technologie?

 

Inwestowanie w nowe technologie pozwala przedsiębiorstwu się rozwijać i sprawia, że jest ono postrzegane jako nowoczesne i przyjazne klientowi. Biznes to wyścig, w którym należy wyprzedzić konkurencję i zostać liderem rynku. Taka pozycja gwarantuje zwiększenie zysków i umożliwia ekspansję na nowe rynki. Inwestycje w technologie mogą być pierwszym krokiem na drodze do rozwoju, ponieważ pomagają w:

 • usprawnieniu kluczowych procesów firmowych;
 • rozwoju talentów posiadanych przez pracowników;
 • rozwoju oferty i poprawie wyników sprzedażowych;
 • wyjściu naprzeciw oczekiwaniom klientów;
 • utrzymaniu i poprawie bezpieczeństwa danych i procesów;
 • efektywniejszym zarządzaniu działaniami i sprawniejszej obsłudze klienta;
 • komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
 • budowaniu długofalowej strategii rozwoju firmy;
 • optymalizacji firmowych kosztów;
 • przystosowaniu się do zmieniającego się prawa i rynku.

Wymienione wyżej zalety inwestycji technologicznych sprawiają, że każda firma powinna poważnie zastanowić się nad ich wdrożeniem. Inwestycje w technologie sprawiają, że firma jest atrakcyjna nie tylko dla klientów, ale również dla obecnych, jak i potencjalnych pracowników. Nowoczesna firma skuteczniej przyciąga kandydatów do pracy, co sprawia, że wzrasta efektywność procesów rekrutacyjnych. Wdrożenie nowoczesnych technologii sprawia również, że firma działa efektywniej, a jej pracownicy mogą rozwinąć swój potencjał.

Firmy, które stawiają na innowacyjność lepiej odnajdują się w obecnej rzeczywistości biznesowej. Wdrażanie nowych technologii umożliwia im zwiększenie efektywności własnych działań oraz skuteczniejsze dotarcie do nowych klientów. Nowoczesna firma jest również atrakcyjna dla pracowników, którzy doceniają fakt, że ich pracodawca stawia na rozwój. Wszystko to przekłada się na większe zyski i stabilniejszą pozycję firmy na rynku.

Zawód programisty figuruje obok innych zawodów na tablicach wydawanych i aktualizowanych często przez Ministerstwo Pracy. Jednakże z pewnych względów wykonywanie zawodu programisty jest szczególne. I to z wielu powodów. To profesja specjalistyczna i wymagająca przygotowania. Po drugie – zawód programisty posiada swoją niepowtarzalną specyfikę. Poza tym – jak wiemy – dziś programiści są po prostu rozchwytywani na rynku pracy.

 

 

Jakie oczekiwania wobec pracodawców mają programiści?

 

Tak się właśnie składa, że programista może przedstawić swoje oczekiwania pracodawcy, ponieważ pozycja programisty na rynku pracy jest nadzwyczaj silna. Oczekiwania programisty w stosunku do pracodawcy mogą być wielorakie, ale nie ma żadnego problemu, aby doświadczony informatyk jasno wyartykułował swoje oczekiwania – z pewnością spotka się z dobrym przyjęciem i będzie mógł wynegocjować lepsze warunki pracy.

Najczęstsze oczekiwania programistów są związane z zarobkami programisty (wiemy, że programiści zarabiają niemało). Ale swoistość pracy programisty, która w dużym uproszczeniu sprowadza się do pisania kodu, także wymaga pewnych warunków. Skupienie i koncentracja – to jest potrzebne w tej pracy, która wymaga doskonałej dokładności. Programista może więc oczekiwać specjalnego miejsca do pracy, gdzie w spokoju i bez zakłóceń będzie mógł wykonywać swoją pracę. Często wiąże się to z trybem pracy zdalnej. Niektórzy programiści mogą też oczekiwać zapewnienia im odpowiedniego sprzętu i udostępnienia infrastruktury. Kursy programistyczne także mogą stanowić podejmowaną kwestię, ponieważ każdy programista wie o tym, że cały czas trzeba się rozwijać. Firmowe lub zewnętrze kursy programista może nawet potraktować priorytetowo. Innym oczekiwaniem programisty może być żądanie wykonywania swoich obowiązków w wybranych godzinach, gdyż bycie programistą to zawód zaliczany niemalże do pracy twórczej, a najlepsze pomysły potrafią przyjść w niespodziewanym momencie.

Jak widzimy – jest tego wiele.

 

Czy wymagania programistów są wyższe w porównaniu do innych zawodów?

 

 

Powiedzmy to wyraźnie jeszcze raz: oczekiwania programisty mogą być wyższe niż w innych zawodach, ponieważ status doświadczonego programisty to bardzo silna karta przetargowa na rynku pracy, gdzie zawód programisty jest jednym z najczęściej poszukiwanych. Trudno powiedzieć czy programiści oczekują czegoś więcej niż sekretarki lub prawnicy, ale ponieważ ich praca jest dość szczególna, to z pewnością, przy ubieganiu się o nowe zatrudnienie, mogą stanowczo postawić pewne warunki, a krok ten nie skreśli ich z grona osób branych pod uwagę przy rekrutacji.

Jeżeli pracownik ochrony spodziewa się wyłącznie zapewnienia mu przestrzegania regulaminu pracy oraz wypłaty wynagrodzenia na czas, to programista może, a czasem nawet musi, wymagać czegoś więcej – tylko dlatego, że jego dzieło może powstać jedynie w warunkach sprzyjających.

 

Czy dobre zarobki wystarczą programiście?

 

 

Zarobki programistów obecnie i od dłuższego już czasu stanowią szczyty poziomów wynagrodzenia dla specjalistów wysokiej klasy. Programista zarobki potraktuje jak każdy inny, czyli jako jeden z kluczowych elementów w ubieganiu się o stanowisko. Ale zarobki to nie wszystko.

Dla programisty liczy się także sprzęt, oprogramowanie, dobrze ułożone miejsce pracy, pewna swoboda w wypełnianiu swoich zobowiązań wobec pracodawcy, itp. To tworzy cały zespół elementów, który musi wziąć pod uwagę pracodawca, a programista będzie wymagał ich spełnienia, gdyż inaczej nie napisze kodu dla nowej aplikacji lub nie zaprojektuje dopracowanego systemu. Praca programisty odbywa się bowiem po cichu, w zaciszu domowego lub firmowego gabinetu, tylko takie warunki umożliwiają profesjonalne programowanie.

 

Praca programisty a ciągły rozwój

 

 

Kurs firmowy lub zewnętrzny nie jest rodzajem prezentu dla programisty. Programista nie oczekuje prezentów, ale pozostawania na bieżąco z nowymi technikami, które obecnie mnożą się w stopniu niespotykanym. Trzeba wiedzieć, co w trawie piszczy. Dlatego programiści tak często uczestniczą w kursach i szkoleniach, na różnym poziomie zaawansowania.

Zawód programista równa się ciągły rozwój. Programista nie jest kimś, kto może powiedzieć, że opanował swój fach raz na zawsze, ponieważ w branży IT „przyspieszenie technologiczne” jest tak wyraźne, że aby pozostać w czołówce, trzeba być gotowym do ciągłej nauki.

Wiemy, że polscy programiści należą do światowych liderów, nie mamy się czego wstydzić. Ale nawet najlepsze studia informatyczne można traktować jako wstęp do otwartej przyszłości – kursy programistyczne i szkolenia są niezbędne, bo z Doliny Krzemowej (ale też znad Wisły!) płyną wciąż nowe rozwiązania, jest dynamicznie, a aktualność w zawodzie programisty jest jedną z kluczowych spraw.

 

Dziwne a wręcz nieprawdopodobne zachcianki programistów

 

 

Cóż, programiści mają duże pole manewru, ale niech trzeźwość i rozsądek towarzyszą nam na co dzień. Można bowiem spotkać się z przykładami „zachcianek”, których kilka przypadków przytoczymy tu w tonie żartobliwym.

Niektórzy programiści mogą żądać dostępu do danych firmy, które są chronione specjalnymi przepisami. Inni mogą wymagać zapewnienia im najnowszego modelu MacBook Pro ze strony pracodawcy. Znajdują się także tacy informatycy, którzy pragną zastrzec dla siebie czas oddania dzieła inny niż wymaga pracodawca. Pracujący we własnym gabinecie firmowym programista, który czuje się silnie na swojej pozycji, tak też się zdarza, może poprosić o dostarczanie mu codziennie kubka z kawą espresso dokładnie o 12 w południe…

Ale bądźmy poważni. Wszyscy w jakiś sposób staramy się wzbogacić świat, w jakim żyjemy, uczynić życie ludzkie lepszym i szczęśliwszym, zachowajmy jednak pewien umiar w naszych oczekiwaniach…

 

Czy pracodawca powinien spełnić wszystkie zachcianki programistów?

 

 

Nie. Trzeba stanowczo powiedzieć: pracodawca zawsze może wybrać innego programistę, jeśli przesadzimy z naszymi warunkami podjęcia zatrudnienia. Programista nie jest szefem, nie on sprawuje kontrolę nad procesem produkcji, jest wytwórcą. Możemy nazwać programistę wysokiej klasy rzemieślnikiem, czasem nawet „artystą kodu”, ale to pracodawca ostatecznie podejmuje decyzje o zatrudnieniu. Nie powinniśmy więc przelicytowywać naszych kart przetargowych.

A jednak zawód programisty jest dziś tak potrzebny i poszukiwany na rynku, że dobremu programiście z pewnością wystarczą te karty, które już posiada, aby zapewnić sobie dobre miejsce pracy.

Python to jeden z języków programowania, który jest uważany za relatywnie łatwy do nauki nawet dla osób, które wcześniej nie miały do czynienia z programowaniem. Nauka Pythona do doskonały początek dla osób zainteresowanych rozpoczęciem kariery, tym bardziej że pole jego zastosowania z roku na rok zwiększa się. W jakich obszarach Python jest wykorzystywany?

 

 

Do czego obecnie używa się Pythona w biznesie?

 

Osoba niezaznajomiona z tematem nowoczesnych technologii i języków programowania może zastanawiać się, co to jest w ogóle Python i do czego służy? Python to wyjątkowo przejrzysty i transparentny język, który poprzez nowoczesną architekturę może być wykorzystany do bardzo wielu dziedzin. Python świetnie nadaje się do tworzenia stron internetowych, programowania aplikacji także z użyciem tradycyjnych i doskonale znanych języków jak C bądź C++, z którymi jest zintegrowany.

 

Do czego jeszcze możemy wykorzystać Pythona? Istnieje wiele zastosowań tego języka. Najczęściej jednak wykorzystuje się go w:

 • Analizie danych oraz Big Data
 • Modelowaniu finansowym, oraz wizualizacji danych
 • Projektowaniu aplikacji webowych
 • Projektach związanych z rozwojem SI i Machine Learning
 • Projektów związanych z technologią blockchain
 • Automatyzacji zadań i procesów

Python jako preferowany język specjalistów IT od data science, web dev i ekspertów od uczenia maszynowego

 

Jak widać powyżej, Python jest wykorzystywany w wielu niezwiązanych ze sobą na pozór branżach, które jednak na ten moment nie mogłyby się obejść bez solidnej dawki Pythonowego kodu. To właśnie jego szerokie zastosowanie, uniwersalna, łatwo przyswajalna składnia i odpowiednia wydajność  sprawia, że znajomość go jest obecnie jedną z najbardziej pożądanych umiejętności w branży IT.

Znając choćby podstawy języka Python, startuje się z pozycji lepszej, niż osoba, która nigdy z Pythonem nie miała do czynienia. I nie dotyczy to tylko ofert, w których znajomość Pythona jest obowiązkowa. Bez względu czy kandydat stara się o pracę na stanowisku związanym z rozwojem oprogramowania, Data Science czy Machine Learning, Python może stanowić bardzo wartościowy as w rękawie.

 

 

Sprawdź, jakie zastosowanie w finansach oraz analizie i wizualizacji danych ma Python

 

Python już od kilku dobrych lat znajduje się na czele najważniejszych kompetencji, które powinien posiadać analityk finansowy. To za pomocą tego łatwego w obsłudze języka coraz więcej instytucji finansowych tworzy swoje modele finansowe, uwzględniające modelowanie ryzyka, modelowanie inwestycyjne czy procesowanie handlu algorytmicznego. Zastosowanie Pythona w finansach jest bardzo szerokie, a z każdym rokiem znajdują się coraz to nowe zastosowania dla tej technologii.

Już teraz takie firmy jak Citibank, Bank of America czy JP Morgan z powodzeniem wdrożyły elementy języka Python w swoich projektach. W przeszłości do tego typu czynności wykorzystywano takie technologie jak język R lub Matlab. Jednak ze względu na znacznie wyższy poziom skomplikowania, coraz więcej firm przesiada się na język Python, który może okazać się jednym z najważniejszych atutów w momencie aplikowania na stanowisko analityka finansowego.

Python jako wsparcie aplikacji webowych: skalowanie infrastruktury w obrębie szerokiej bazy danych

 

Python to język programowania popularnie wykorzystywany przy tworzeniu aplikacji zarówno webowych, jak i desktopowych. Co więcej, jest to najważniejsza obecnie technologia, która przydaje się podczas projektowania stron internetowych. Do tego jednak wykorzystywane są najpopularniejsze biblioteki Python, jakimi są DjangoFlask. Frameworki pomagają w efektywnym tworzeniu atrakcyjnych wizualnie stron internetowych, które charakteryzują się wyjątkowo czytelnym kodem i szybkością działania, której pozazdrościć mogą strony zaprojektowane przy użyciu innych technologii.  Kolejną, pokrewną dziedziną, w której język ma zastosowanie, to Python progamowanie systemowe.

Ważną funkcjonalnością Pythona jest możliwość prostej współpracy z bazami danych, w tym najpopularniejszymi systemami jak MySQL, Oracle oraz PostgreSQL. Web Developer, który szuka wyzwań w innej firmie powinien zaintersować się informacjami z poniższej strony.  Kandydat z pewnością otrzyma ogromny kredyt zaufania, jeśli w praktyce stosuje wiedzę z zakresu programowania w Python.

 

 

Umiejętności potrzebne w Data Science, AI, Big Data z użyciem Pythona

 

Myśląc o karierze w popularnej obecnej dziedzinie, jaką jest Data Science, naszym obowiązkiem jest pogłębienie znajomości języka Python. Kompetencje w obszarze programowania w języku Python są fundamentalne właśnie dla takich dziedzin jak rozwój SI, Data Science, a także przy analizie dużych zbiorów danych, popularnie zwanej Big Data. Dedykowane tym zagadnieniom biblioteki, jak Pandas oraz INumpy umożliwiają bardzo efektywnie wykorzystanie wszelkich funkcjonalności istotnych dla analizy danych. Wyodrębnianie konkretnych danych z ogromnych zbiorów, tworzenie zaawansowanych funkcji SI czy wstępna obróbka danych i ich oczyszczanie – do wszystkich tych procesów wykorzystuje się Pythona.

Python i przetwarzanie komend głosowych stosowane przez Google

 

Przetwarzanie komend głosowych i programowanie głosowe staje się coraz popularną specjalizacją, z której garściami czerpią największe organizacje, między innymi Google. Programowanie głosowe ma przed sobą ogromną przyszłość, której źródła możemy się doszukiwać w maksymalnym ułatwianiu sobie życia przez programistów i inne osoby, które coraz częściej wybierają komendy głosowe niż tradycyjne stukanie w klawiaturę. By jednak tekst generowany z dyktowania był dobrej jakości, nie mówiąc już o kodzie źródłowym, potrzeba dedykowanej technologii, która poradzi sobie z takim wyzwaniem. I w tym przypadku Python nie zawodzi. Dwa frameworki: Dragonfly i Talon opierają się o możliwość wykorzystania potencjału naszych komputerów bez użycia klawiatury i myszki.

Pyethereum budowania skutecznych projektów blockchain i inteligentnego kodowania

 

Python posiada szerokie zastosowanie również w technologii blockchain. W jaki sposób wykorzystuje się język programowania w tej dziedzinie? Dzięki specjalistycznej bibiotece Pyethereum programiści tworzą stabilne aplikacje, które działają w oparciu o łańcuchy bloków. Co więcej, dzięki językowi Python aplikacje te charakteryzują się znacznie lepszymi zabezpieczeniami niż w przeszłości, co sprawia, że coraz więcej projektów wykorzystujących blockchain, bada możliwości zastosowania języka Python.

Automatyzacja zadań i integracja komponentów z użyciem języka Python

 

Automatyzacja procesów biznesowych to jedna z najbardziej rozległych dziedzin, w których Python jest wykorzystywany. Wszystkie powtarzalne i niewymagające intelektualnego zaangażowania czynności mogą zostać zautomatyzowane za pomocą prostych algorytmów napisanych właśnie w Pythonie. Ta technologia jest najczęściej wybieraną, jeśli decydujemy się na zautomatyzowanie procesów. W czym leży źródło takiej popularności Pythona w dziedzinie automatyzacji? Najważniejsze powody to:

 • Prosty i czytelny kod
 • Łatwość testowania automatyzacji napisanej w Pythonie (wbudowane narzędzie do testów automatycznych)
 • Możliwość skalowania oraz łatwej modyfikacji kodu bez wpływu na całość

Wszechobecny Python dlaczego jest tak popularny?

 

Czy po zapoznaniu się z najważniejszymi zastosowaniami języka Python dalej mamy jakiekolwiek wątpliwości, dlaczego jest on wszechobecny i tak popularny w wielu branżach? Python cieszy się rosnącą uwagą, dlatego też planując przebranżowienie i rozpoczęcie przygody z IT, warto zastanowić się przed dołączeniem Pythona do swojego portfolio poznanych i opanowanych technologii. Swoją karierę warto rozpocząć od odwiedzin na poniższej stronie.

Redukcja zatrudnienia w normalnej sytuacji rynkowej jest czasami nieunikniona, a w czasie kryzysu gospodarczego staje się niestety popularna. Outplacement czyli system łagodnych zwolnień powstał w celu wsparcia zwalnianych pracowników. Ułatwić im odnalezienie się na rynku pracy, a przy okazji pozwala zwalniającej firmie zachować pozytywną opinię. W jaki sposób firmy mogą łagodzić skutki zwolnień w dobie pandemii i pomagać swoim byłym pracownikom w znalezieniu nowej pracy?

 

 

Outplacement jak wygląda w czasie pandemii i dlaczego jest tak istotny właśnie teraz

 

Jednym z najistotniejszych skutków gospodarczych pandemii koronawirusa jest zdecydowanie większa liczba zwolnień. Wiele firm musiało podjąć decyzję o restrukturyzacji czy zmianie profilu działalność, po to by utrzymać się na rynku. Efektem tego jest częstsze wykorzystanie programów outplacementowych w celu wsparcia zwalnianych pracowników. Ograniczenia gospodarcze i reżim sanitarny sprawił, że doradztwo zawodowe świadczone w ramach outplacementu stało się głównie usługą online.

Samo wdrożenie i zastosowanie systemu łagodnych zwolnień w czasie pandemii jest istotne ze względu na szybko zachodzące zmiany na rynku pracy. Zwalniany pracownik, może mieć problem z dostosowaniem się do obecnej rzeczywistości, a profesjonalna pomoc i doradztwo znaczenie mu to ułatwi. Może to pomóc znaleźć pracę na którą jest obecnie popyt lub skupić się na zdobywaniu nowych umiejętności.

 

 

Zasady ouplacementu i wsparcia dla pracowników, którzy zostają w przedsiębiorstwie

 

Wdrożenie outplacementu przez firmę jest ważne zarówno dla zwalnianych pracowników, jak i dla tych którzy zostają w firmie. Osoby, których nie objęły zwolnienia dzięki zastosowanemu systemowi czują się bezpieczniej, ponieważ wiedzą, że w przypadku kolejnych redukcji również mogą liczyć na wsparcie pracodawcy. Dla pracowników pozostających w przedsiębiorstwie istotne są również spotkania i komunikacja z pracodawcą przedstawiająca obecną sytuację w firmie. W trakcie przeprowadzania zwolnień grupowych pracodawca w ramach outplacementu powinien zadbać również o radzenie sobie ze stresem i zmianami wśród pracowników pozostających w zatrudnieniu.

 

 

Zakres outplacementu indywidualnego/zbiorowego

 

Outplacement może przybierać dwie formy w zależności do kogo jest kierowany, a mianowicie:

 • indywidualny – stosowany w przypadku zwolnień pojedynczych osób, głównie kadry zarządzającej lub wyjątkowo wartościowych pracowników. Umożliwia indywidualne dopasowanie programu do realnych potrzeb danego pracownika;
 • grupowy – stosowany głównie w trakcie zwolnień grupowych, w związku z czym rozwiązania stosowane w jego ramach są kierowane do dużej grupy byłych pracowników. Powoduje to, że trudno jest dostosować charakter programu do ich osobistych potrzeb.

Outplacement pracowników w dobie pandemii koronawirusa. Systemem łagodnych zwolnień- z jakich rozwiązań skorzystać Mindworkers

Szukasz pracy lub pracownika w IT? Sprawdź – https://mindworkers.pl/o-nas/

Program wspomagający proces odchodzenia pracowników z firmy także w ramach programów unijnych

 

Wdrożenie i zastosowanie outplacementu przynosi korzyści dla organizacji, ale jest również kosztowne. W celu zminimalizowania kosztów działania systemu przedsiębiorstwo może z korzystać z dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ma on na celu minimalizowanie skutków bezrobocia oraz udoskonalania zdolności adaptacyjnych pracowników. Ze środków unijnych mogą skorzystać zarówno firmy przeprowadzające zwolnienia grupowe, jak i jednostki świadczące usługi outplacementu. Więcej informacji o programie można znaleźć na rządowej stronie https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/

Wsparcie psychologiczne, indywidualne strategie i doradztwo zawodowe

 

Outplacement w praktyce to nie tylko doradztwo zawodowe dla zwalnianych pracowników, ale również wsparcie psychologiczne czy tworzenie indywidualnych strategii dalszego działania. Wsparcie psychologiczne jest istotne w kwestii zrozumienia przyczyn zwolnienia oraz zmian zachodzących w firmie i życiu pracownika. Pomaga w minimalizowaniu stresu i pogodzeniu się ze zmianami. Działania typu outplacement polegają także na stworzeniu dla zwalnianego pracownika indywidualnej strategii jego dalszego rozwoju zawodowego. Pomaga to w poszukiwaniu nowej pracy czy podjęciu decyzji o zostaniu przedsiębiorcą.

 

 

Offboarding i outplacement- jakie korzyści przynoszą pracownikowi i organizacji?

 

Offboarding to proces, który powinien być przeprowadzany zawsze, gdy ktoś odchodzi z firmy. Polega on na przekazaniu narzędzi pracy (laptop, telefon) swoim następcom. Ten proces to także zamknięcie spraw nad którymi pracujemy i przekazanie ich dalej, a także wyłączenie dostępu do wszystkich narzędzi służbowych m.in. emaila, wew. systemów firmy, etc. Właściwe przeprowadzenie offboardingu jest istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa ze względu na ład i porządek w organizacji.

Pracownik, który rozstaje się z firmą z woli pracodawcy zazwyczaj jest niezadowolony. Właściwe zastosowanie programów outplacementowych sprawia, że przedsiębiorstwo wspiera go w znalezieniu nowej pracy oraz tłumaczy zaistniałą sytuację, ułatwiając pogodzenie się ze zmianą. Zwolnienie nie zawsze wynika z winy pracownika lub pracodawcy, często jest skutkiem czynników zewnętrznych, a wsparcie psychologiczne w ramach outplacementu ma za zadanie pomóc zwalnianej osobie w zrozumieniu i zaakceptowaniu sytuacji.

Nowa normalność biznesu elastycznego i właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Żyjemy obecnie w świecie VUCA. Mimo, iż termin ten powstał w 1987 roku w celu opisywania realiów końca zimnej wojny, to doskonale oddaje funkcjonowanie współczesnego biznesu. Stojące za nim słowa zmienność (Volatility), Niepewność (Uncertainty), Złożoność (Complexity) i Niejednoznaczność (Ambiguity) wymuszają bycie elastycznym i umiejętność dostosowywania się do nagłych zdarzeń. Wydarzenia te (np. pandemia) sprawiają, że przedsiębiorstwo musi szybko przystosowywać się do Nowej Rzeczywistości. Istotna staje się umiejętność zarządzania kryzysem i pracownikami. Właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej rzeczywistości to przede wszystkim transparentna komunikacja i wsparcie.

Outplacement a skuteczna reorganizacja działów, gdy jest ona konieczna

 

Wspomniana Nowa Rzeczywistość często wiąże się z koniecznością reorganizacji bądź restrukturyzacji. Odpowiednia reorganizacja działów może okazać się konieczna, gdy firma się zmienia, funkcjonowanie w istniejącym modelu staje się nieefektywne lub zmieniły się potrzeby klientów. Skuteczne przeprowadzenie zmian pozwala usprawnić działanie firmy, zwiększyć zyski bądź odzyskać stabilność działania.

Z procesami reorganizacji związane mogą być zwolnienia grupowe. Ich właściwe przeprowadzenie pozwala firmie odzyskać stabilność działania, a dzięki zastosowanemu systemowi łagodnych zwolnień zadbać również o zdrowie psychiczne pozostających pracowników. Jak wiadomo zwolnienia w firmie, nawet jeśli dotyczą innych osób, są bardzo stresujące dla całej załogi. Oznaczają one zazwyczaj, że przedsiębiorstwo ma jakieś problemy, co sprawia, że nigdy nie wiadomo kiedy redukcje się skończą i kto będzie następny. Skuteczny outplacement to właściwa komunikacja z pozostającymi w zatrudnieniu pracownikami, jasne wyjaśnienie sytuacji oraz wsparcie psychologiczne dla potrzebujących.

Odpowiednia reorganizacja działów może okazać się konieczna, gdy firma się rozrasta lub zmniejsza, funkcjonowanie w istniejącym modelu staje się nieefektywne lub zmieniły się potrzeby klientów. Skuteczne przeprowadzenie zmian pozwala usprawnić działanie firmy, zwiększyć zyski bądź odzyskać stabilność działania.

Podsumowanie

 

Należy stwierdzić, że właściwie przeprowadzony outplacement jest ważny zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i zwalnianych pracowników. Odpowiednie wsparcie udzielone osobom odchodzącym z firmy pokazuje, że mimo iż te osoby nie są już formalnie z nią związane to nadal są dla niej ważne. Umożliwia się im skorzystanie z bezpłatnego doradztwa biznesowego, zawodowego, czy prawnego po to, by łatwiej poradzili sobie w nowej rzeczywistości. Przyczynia się to do budowania pozytywnego wizerunku firmy na zewnątrz oraz zwiększa zaufanie własnych pracowników i kontrahentów. Właściwy wizerunek w oczach zatrudnionych osób łączy się nierozerwalnie z kwestią zaufania. Im bardziej zadowolony pracownik, tym wyższa staje się atrakcyjność przedsiębiorstwa na rynku pracy. Pozwala to zachęcić nowych kandydatów na oferowane przez firmę stanowiska, ale przede wszystkim – skłania dotychczasowych pracowników do pozostania w firmie. Utrzymanie pracownika jest zazwyczaj bardziej opłacalne niż zatrudnienie nowego.

Poszukiwanie nowego pracownika w branży IT to spore i czasochłonne wyzwanie. Specjalistów na rynku oczywiście nie brakuje, ale trzeba wiedzieć, jak do nich dotrzeć. Na szczęście istnieje wiele skutecznych sposobów, dzięki którym można pozyskać do swojej firmy osoby, które w stu procentach spełnią oczekiwania i wymagania pracodawcy. Od czego zacząć? Odpowiedzi na te i wiele innych ważnych pytań związanych z tym tematem znajdziecie w naszym tekście. Zachęcamy do lektury! 

 

 

ABC dobrej rekrutacji pracowników w branży IT

 

Każda branża charakteryzuje się nieco innymi cechami, a co za tym idzie – konieczne jest dostosowanie optymalnych metod postępowania. Jednym z kluczowych aspektów jest zatrudnianie odpowiednich specjalistów IT, którzy mają duży wpływ na prawidłowe funkcjonowanie kluczowych zasobów przedsiębiorstwa. Rekrutacja w IT wymaga odpowiedniego przygotowania, podejścia oraz cierpliwości, ponieważ potencjalni pracownicy mogą okazać się niezwykle wymagający.

 

 

Jak pracodawcy IT postrzegają branżę w dobie Covid-19

 

Jednym ze skutków pandemii jest przeniesienie wielu obszarów naszego życia do sieci. Praca czy nauka zdalna spowodowała, że jeszcze bardziej wzrósł popyt na specjalistów z branży IT, którzy są w stanie zapewnić usługi najwyższej jakości. Pracodawcy wiedzą więc, że w dłuższej perspektywie przyjdzie im walczyć o najlepszych pracowników IT, a więc muszą zapewnić im jak najbardziej atrakcyjne warunki zatrudnienia już teraz. Koniecznością jest także wyróżnienie się na tle konkurencji i zbudowanie pozytywnego wizerunku.

 

 

System poleceń pracowniczych w IT

 

Jak szukać pracowników IT – to pytanie zadaje sobie wielu rekruterów. Tak naprawdę wszystko zależy od potrzeb samego pracodawcy oraz tego, co jest w stanie zaoferować pracownikowi. Jeśli jednak poszukuje się osób z bardzo wysokimi kompetencjami, warto skorzystać z niesztampowych rozwiązań. Jednym z nich jest kierowanie się systemem poleceń wewnątrz samej firmy, a więc znalezieniem kandydata do pracy na podstawie opinii na jego temat ze strony innych pracowników. Jest to szybka i zajmująca stosunkowo niewiele czasu metoda, która sprawdza się coraz częściej także w polskich przedsiębiorstwach. Jak sprawić, by to sami pracownicy przyciągali do firmy innych wykwalifikowanych programistów? Działy HR zazwyczaj stosują system bonusowy za polecenie pracownika. Jeśli ten przepracuje w nowej firmie określony czas, polecający otrzyma wyznaczoną premię.

 

 

Jakich benefitów oczekują współcześnie programiści

 

Branża IT to tak naprawdę “rynek pracowników”. Pracodawcy, aby zatrudniać najlepszych specjalistów, muszą w pełni dostosować miejsce pracy do ich potrzeb. Obecnie nie wystarczy już wysokie wynagrodzenie, programiści coraz częściej bowiem oczekują dodatkowych korzyści. Wśród takich benefitów można wyróżnić zapewnienie prywatnej opieki zdrowotnej i ubezpieczenia na życie dla siebie, a nawet członków rodziny, zniżek pracowniczych, karnetów na siłownie czy cateringu w godzinach pracy. Cenione przez pracowników są ponadto rozwiązania, które pozwalają im podwyższać swoje kompetencje, a więc różnego typu szkolenia, warsztaty czy wyjazdy edukacyjne.

Niestandardowe metody rekrutacji w IT – jak przyciągnąć dobrego programistę?

 

Aby zatrudnić specjalistę IT, zwykłe ogłoszenie o pracę może nie wystarczyć. Pracodawcy coraz częściej sięgają więc po niestandardowe metody rekrutacyjne, które pozwolą im zwrócić na siebie uwagę, a jednocześnie zachować profesjonalizm i atrakcyjność w oczach potencjalnych kandydatów do pracy. Rozwiązania te zachęcają programistów do podjęcia interakcji oraz wzięcia aktywnego udziału w rekrutacji. Z tego powodu wiele przedsiębiorstw IT organizuje na przykład wyjazdy dla studentów wyrażających zainteresowanie podjęciem zatrudnienia. Najlepsi uczestnicy mogą wówczas liczyć na umowę o pracę lub płatny staż, dzięki któremu obie strony będą mogły się bliżej poznać.

Jakich sztuczek dopuszczają się firmy z branży IT przyciągając pracownika

 

Zapotrzebowanie na świetnych programistów jest na tyle duże, że pracodawcy muszą stosować sporo sztuczek w celu przyciągnięcia ich do siebie. Jak się okazuje, jednym ze sposobów jest… wykształcenie specjalisty IT za własne pieniądze, a następnie jego zatrudnienie. O czym dokładnie mowa? Wiele polskich firm idąc śladem zachodnich przedsiębiorstw stawia na długoterminowe cele. Organizują więc darmowe kursy dla utalentowanych pasjonatów IT, dzięki którym mogą oni zdobyć potrzebną wiedzę oraz nabyć dodatkowe umiejętności. Jest to swoista inwestycja w tych ludzi, która ma zwrócić się wówczas, gdy zaczną oni w danej firmie pracować.

Hackatony znajdź wyróżniającego się programistę

 

Gdzie szukać pracowników IT? Z całą pewnością warto poznać to środowisko od środka i przebywać wśród potencjalnych kandydatów do pracy. Jednym ze sposobów na to jest uczestnictwo w tzw. hackatonach, czyli wydarzeniach gromadzących pasjonatów nowych technologii. Podczas tego rodzaju imprez organizowanych jest wiele różnego typu zawodów, dzięki którym można dostrzec prawdziwe talenty oraz zobaczyć, jak osoby te radzą sobie z trudnymi wyzwaniami, pracą pod presją czasu, a także czy potrafią współpracować z zespołem.

Kreatywne metody rekrutacyjne  ciekawych sposobów na znalezienie pracownika IT

 

Wiele firm z branży IT decyduje się na o wiele bardziej kreatywne działania, które mają pomóc przyciągnąć najlepszych programistów. Świetnym przykładem są konkursy czy turnieje dla młodych talentów. Zastosowanie strategii tzw. grywalizacji czy storytellingu (tworzenie opowieści pozwalających zbudować relację) buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, a jednocześnie pozwala sprawdzić umiejętności potencjalnych kandydatów do pracy.

Bądź tam, gdzie bywają Twoi kandydaci – grupy FB, LinkedIn i specjalistyczne fora

 

Obecność w Internecie, a co więcej – aktywność w mediach społecznościowych, grupach tematycznych czy też na wszelkich forach dotyczących IT, to kolejny skuteczny sposób na poznanie najlepszych specjalistów w branży. Osoby te czują się w takich miejscach bardzo pewnie oraz są w stanie zaprezentować światu swoją wiedzę oraz umiejętności. Dobrym pomysłem dla rekruterów może okazać się ponadto wzięcie udziału w targach pracy, gdzie możliwa będzie bezpośrednia interakcja z potencjalnymi pracownikami.

 

 

Wspieranie działań employer brandingowych

 

Pomimo zastosowania wspomnianych sposobów, konieczny może okazać się także Employer Branding, czyli takie działanie danej firmy, dzięki któremu będzie ona postrzegana w branży jako “pracodawca z wyboru”. Można to osiągnąć głównie poprzez tworzenie przyjaznego miejsca pracy, co przełoży się na pozytywne opinie ze strony obecnych oraz byłych pracowników. Stworzenie wizerunku wiarygodnego i świetnego pracodawcy jest możliwe także poprzez skuteczne ruchy marketingowe, uczestnictwo w branżowych eventach, jak i organizację tego typu imprez.

 

Pandemia koronawirusa spowodowała, że znacznie więcej osób pracuje zdalnie. Dotyczy to szczególnie tych zawodów, w których rozwój nowoczesnych technologii umożliwia pracę w domu, jak np. branża IT. Jednak home office niesie za sobą ryzyko utraty motywacji pracowników. Jak tego uniknąć?

 

Praca zdalna (ang. remote working), telepraca (ang. telework) czy też praca na odległość nie są nowością. W Wielkiej Brytanii już w 1962 roku firma „F International” zatrudniała w usługach programistycznych kobiety, które wykonywały pracę w domu.

Jednak liczba pracowników, którzy realizują obecnie swoje obowiązki zawodowe poprzez pracę zdalną, znacznie wzrosła. Jak udowodniła w swoich badaniach Anna Dolot, ekspert HR, pandemia wywołała znaczącą zmianę w tym zakresie. Z jej opracowania pn. „Wpływ pandemii COVID-19 na pracę zdalną – perspektywa pracownika” wynika, że wśród osób, które w czasie pandemii realizowały swoje obowiązki zdalnie, aż 85,6 proc. badanych pracowało w ten sposób przez 5 dni w tygodniu, sporadycznie zdarzało się, żeby pracownik nie pracował.

 

 

Home office, a utrata motywacji – czy stanowi to realne ryzyko?

 

Praca zdalna ma zarówno swój pozytywny, jak i negatywny aspekt. Niewątpliwie, atrakcyjna wydaje się możliwość łączenia życia osobistego z zawodowym i brak konieczności dojazdu do miejsca pracy. Z badania przeprowadzonego na Uniwersytecie Stanforda wynika wręcz, że efektywność pracowników zdalnych była o 13 proc. wyższa w stosunku do pracujących z biura. Aż 39 proc. badanych pracowników deklarowało, że kończy projekty przed czasem.

 

Źródło: Anna Dolot, E-mentor, „Wpływ pandemii COVID-19 na pracę zdalną – perspektywa pracownika”, nr 1 (83)/2020

 

Prawdą jest jednak również, że nie wszyscy potrafią efektywnie pracować z domu – praca zdalna wymaga dużej samodyscypliny, predyspozycji osobistych, motywacji, ale i umiejętności stworzenia biurowych warunków w domu. Dodatkowo, czym innym jest wybór pracy zdalnej, jako okazjonalnej formy pracy, a czym innym konieczność pracy w ten sposób.

Z badania State of Remote Report, które przeprowadzono w 2019 r. na grupie 2500 pracowników wynika, że największymi wyzwaniami w pracy zdalnej jest odcięcie od pracy (deklarowało to 22 proc. respondentów), samotność (19 proc.), problem ze współpracą i komunikacją (17 proc.), rozproszenie uwagi (10 proc.) oraz motywacja (8 proc.).

 

 

 

Obecnie brak lub osłabienie motywacji może być jeszcze większym problemem, a to ze względu na znaczny okres utrzymywania się konieczności pracy w domu oraz braku informacji, jak długo potrwa ten stan rzeczy.

To właśnie dlatego po kilku tygodniach czy miesiącach u niektórych osób pojawiają się oznaki kryzysu i spadek motywacji. Potwierdzają to badania, przeprowadzone przez Instytut Gallupa w 2020 roku. Wynika z nich, że praca zdalna może pozytywnie angażować pracowników, ale tylko przy odpowiedniej proporcji do całego etatu. Najlepsze wyniki osiągali ci pracownicy, którzy zdalnie pracowali 3-4 dni w tygodniu. Ci, którzy na home office przebywali od 80 do 100 proc. czasu pracy, wykazywali niemal identyczne zaangażowanie, jak w biurze.

 

 

Jak motywować zespół pracujący zdalnie?

 

Zarządzanie pracą i pracownikami, a także ich rekrutacja w trybie zdalnym nie są proste. Ryzyko z tym związane dotyczy przede wszystkim braku przygotowania kadry zarządzającej do pracy z zespołem pracującym w domach, ale i braku umiejętności pracy zdalnej wśród pracowników, niewystarczającego zaplecza technologicznego czy nieumiejętnego budowania relacji online oraz atmosfery zaufania w zespole.

Są jednak sposoby, aby zminimalizować te zagrożenia. Przede wszystkim należy umiejętnie motywować zespół, nawiązując z nim relacje. Uwzględniając trudności wykazane w badaniu State of Remote Report, trzeba pokierować zespołem, zwracając uwagę na każdego z pracowników indywidualnie.

Przy pracy zdalnej konieczna jest regularna komunikacja, podczas której pracownicy otrzymają na bieżąco informacje o aktualnych działaniach. Ma to istotne znaczenie dla motywacji pracownika, który zauważy, że jego działania mają bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie firmy, a to z kolei zmotywuje go do realizacji dalszych zadań.

Pamiętajmy jednak, że komunikacja wewnętrzna nie oznacza wkraczania w strefę prywatną. Przełożony, który nadmiernie obciąża swoją obecnością we wszystkich kanałach przekazu, wywoła stres i niepokój. Nadużywanie natomiast kontaktu online poza godzinami pracy, spowoduje napięcie i poczucie, że pracownik nigdy nie wychodzi z pracy.

 

 

Podpowiedzi: jak zarządzać rozproszonym zespołem na odległość?

 

Zarządzanie zespołem na odległość jest trudne, ale możliwe. Trzeba przy tym zapobiegać ryzykom, jakie mogą pojawić się przy tym trybie pracy.

 • Chaos informacyjny – należy zadbać o to, by każdy wiedział za co jest odpowiedzialny i co ma robić. W tym celu warto wykorzystać profesjonalny CRM (Customer Relationship Management), czyli narzędzie do koordynacji prac w zespole sprzedażowym, oraz np. Asana, Bitrix24 czy Trello do wspomagania prowadzenia projektów.
 • Spadek tempa pracy – aby uniknąć opóźnień w wykonywaniu zadań, trzeba konkretnie rozpisać podział zadań i obowiązków. Dobrym zwyczajem są codzienne poranne spotkania z zespołem online, podczas których omówione zostaną aktualne zadania i zaplanowane kolejne.
 • Zniechęcenie rozbudowanym i długotrwałym projektem – sprawdzi się tu podzielenie projektu na mniejsze zadania z określonym terminem wykonania.
 • Trudności techniczne – należy zadbać o bezproblemową pracę zdalną pracowników, w tym zarówno sprzęt komputerowy, jak i dostęp do sieci internetowej czy np. drukarkę. Warto wykorzystać też programy, ułatwiające pracę zdalną, jak Dropbox, czyli przestrzeń dyskową w chmurze, Team Viewer (zdalna naprawa komputera przez informatyka, który może zalogować się na nasz pulpit), We transfer (przesyłanie dużych plików) czy Dysku Google (sprzężona z kontem Gmail pozwala wygodnie tworzyć arkusze online i współdzielić je z zespołem).
  O największych wyzwaniach podczas realizacji projektu przeczytacie również w naszym poprzednim artykule.

 

Ocena pracy zdalnej i motywacja pracownika w samotności i izolacji domowej

 

Nie jest łatwo ocenić pracę zdalną pracownika. Nie możemy zajrzeć do jego biura, sprawdzić fizycznie co robi, ograniczone mamy również możliwości rozmowy z nim.

Dlatego pracodawca powinien wprowadzić jasne zasady pracy oraz przedstawiać swoje oczekiwania na bieżąco. Aby efektywnie pracować, pracownik musi wiedzieć jakie zadania należy wykonać, z czego będzie rozliczany, a także na czym konkretnie powinien się skupić.

Przydatne tu będą programy wymienione wyżej, które pozwolą na ocenę działań pracownika, a jednocześnie wyeliminują konieczność nieustannego śledzenia ich postępów. Warto też wspomnieć, że przełożony musi w pracy zdalnej wykazać się zaufaniem do pracowników, bez którego home office nie ma sensu.

 

 

 

Jak uchronić pracownika przed depresją?

 

Obecny tryb pracy zdalnej różni się od tego, jaki znaliśmy dotychczas. Sytuacja pandemii powoduje strach i niepewność, zwiększając stres. Dlatego ważne jest, by umożliwić pracownikom możliwość przepracowania tej trudnej sytuacji, związanej z pogodzeniem pracy zdalnej z pracą w domu oraz opieką nad dziećmi.

Aby uchronić pracownika przed depresją, niezbędna jest obserwacja i umiejętność powiązania problemów w wykonywaniu zadań z nienajlepszym stanem psychicznym pracownika. Mogą w tym pomóc również konsultacje z psychologiem, ale i wspierające rozmowy z liderami w tym zakresie.

Dobrym pomysłem jest poruszenie tematu depresji podczas spotkań zespołowych online i omówienie możliwych rozwiązań. Warto też opracować poradnik dla pracowników zdalnych, w którym wymienione będą doświadczenia w tym zakresie i najlepsze praktyki.

Pracodawca powinien pomyśleć także o zwiększeniu elastyczności godzin pracy, aby pracownik bez stresu mógł wykonać również swoje zadania domowe. Zajmując się dziećmi, które nie idą do szkoły czy do przedszkola, wykonanie zadań zawodowych i tak rozciągnie się w czasie. Z tego powodu pracownicy mogą mieć poczucie winy, dlatego należy zapewnić im poczucie pewności w tej trudnej sytuacji.

Wszyscy doskonale wiemy, że kto stoi w miejscu, ten się cofa. To sformułowanie jest ponadczasowe i można śmiało powiedzieć, że dotyczy ludzi pracujących w każdej branży. Jeszcze kilka lat temu panował pogląd, że specjalista IT może posiadać wyłącznie wiedzę techniczną, a umiejętności interpersonalne i społeczne nie są mu potrzebne, ponieważ pracuje wyłącznie z komputerem. Obecnie dobry pracownik, musi posiadać odpowiednie kompetencje, zarówno te twarde, jak i miękkie. Z tego artykułu dowiesz się  jakie to są kompetencje i jak je rozwijać u pracowników w branży IT.

 

 

Czym są kompetencje miękkie?

 

 

 

Definicja kompetencji to zakres wiedzy, odpowiedzialności i umiejętności do pełnienia konkretnej funkcji czy wydawania decyzji. W literaturze branżowej znajduje się kilka możliwości ich klasyfikacji. Najczęściej pojawiający się podział kompetencji dzieli je na kompetencje twarde (wiedza merytoryczna) i miękkie. Kompetencje miękkie to uniwersalne i niezależne od konkretnego profilu zawodowego umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i osobiste. Można je sklasyfikować na różne sposoby, m. in wg kategorii czy współzależności (kompetencje bazowe i wykonawcze). Ich posiadanie i rozwój wpływa na umiejętność pracy w zespole, czy radzenie sobie ze stresem i presją czasu. Poniższa tabela obrazuje podział kompetencji miękkich ze względu na kategorie.

 

Jak-rozwijać kompetencje-Twojego- pracownika- w-branży-IT-mindworkers-tabela

 

 

Znaczenie kompetencji miękkich przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu stale rośnie (zatrudnij talent). Poszukiwany specjalista musi posiadać odpowiednie kwalifikacje (wiedza merytoryczna i doświadczenie) oraz kompetencje. Od potencjalnych pracowników coraz częściej wymaga się oprócz bycia ekspertem w danej dziedzinie, umiejętności odnalezienia się w zespole i nawiązywania pozytywnych relacji, co dobrze wpływa na jakość pracy.

Umiejętności miękkie: najlepsze wskazówki dla menedżerów IT!

 

 

Rekrutowanie w branży IT nie jest proste. Menedżer szukając pracowników do swojego zespołu musi zdawać sobie sprawę, że nie ma kandydata idealnego, dlatego też powinien potrafić dostrzec potencjał do rozwoju w danej osobie. Poszukiwany pracownik powinien oczywiście posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie, ale także kompetencje osobiste, które sprawią, że dobrze odnajdzie się w firmie i będzie się z nią identyfikował. Warto również zwrócić uwagę na motywację do rozwoju i nastawienie danej osoby, ponieważ 2 kandydatów może posiadać podobne umiejętności z danej dziedziny, ale jeden z nich może dążyć do ich rozwoju, a drugi będzie zadowolona z tego gdzie jest i przestanie się starać.

 

Najbardziej cenione obecnie kompetencje miękkie w branży IT to:

– zdolność do rozwiązywania problemów,

– komunikatywność i umiejętność pracy w grupie,

– wychodzenie z inicjatywą i innowacyjność.

 

 

Które umiejętności specjalistów IT warto rozwijać?

 

 

Kompetencje miękkie u pracownika działu IT są istotne zarówno na etapie rekrutacji do danego zespołu czy projektu, ale także w trakcie wykonywania pracy. Są to umiejętności, które pozwalają mu łatwiej odnaleźć się i identyfikować z firmą. Rozwój kompetencji miękkich sprawi, że zatrudniony specjalista będzie coraz więcej dawał firmie dzięki swojej inicjatywie, kreatywności i zdolności przekazywania wiedzy (rozwiń swój talent). Które umiejętności warto więc rozwijać u pracowników branży IT?

 

 

Twórcze i kreatywne podejście do rozwiązywania problemów

 

 

Kreatywność w rozwiązywaniu problemów jest w branży IT bardzo pożądana. Realizowane projekty są najczęściej pracą nad stworzeniem czegoś zupełnie nowego lub usprawnieniem istniejących już procesów. Umiejętność twórczego myślenia pozwala opracować rozwiązanie, które usprawni pracę całego zespołu oraz sprawi, że tworzony produkt/usługa będzie odpowiadał zapotrzebowaniu.

 

 

Zdolność do dzielenia się wiedzą

 

 

Umiejętność przekazywania wiedzy jest bardzo istotna. Pracownik, który dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu staje się nieformalnym liderem, powinien także nauczać. Jest to wartość dodana dla firmy, ponieważ umożliwia to stały rozwój wszystkich pracowników. Chęć do dzielenia się wiedzą sprawia, że dany specjalista zazwyczaj jest brany pod uwagę przy awansach na stanowiska kierownicze.

 

Umiejętność pracy indywidualnej i pracy w zespole

 

 

Specjaliści IT często wykonują swoje zadania zdalnie. Oznacza to, że pracują indywidualnie, najczęściej z domu. Powinni zatem posiadać umiejętność samodzielnej motywacji do pracy oraz zorganizowania jej w taki sposób, żeby była wykonana na czas.

Wspomniana indywidualna praca zdalna z reguły składa się na realizację większego projektu, któremu poświęca się zespół specjalistów. Od odpowiedniej komunikacji w tej grupie zależy często sukces. Każdy pracownik wykonuję swoją część, jednak muszą one ze sobą współgrać i być odpowiednio połączone, co jest możliwe dzięki porozumieniu w zespole i przysłowiowym „graniu do jednej bramki”.

Umiejętność radzenia sobie ze stresem i pracy pod presją czasu

 

 

Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu to kluczowe kompetencje miękkie szczególnie jeśli chodzi o pracę przy dużych projektach. Presja, z którą specjalista IT musi sobie radzić może wynikać ze strony klienta, pracodawcy lub przytłoczenia pracą, ze względu na złą organizację własnego czasu. Krótkie deadline’y niektórych motywują, ale potrafią negatywnie wpłynąć na psychikę pracownika. Umiejętność radzenia sobie ze stresem i presją czasu pozwala zyskać dobrą opinię w oczach przełożonych, a tym samym ciekawsze zadania do wykonania i lepsze pieniądze.

 

Wychodzenie z inicjatywą i nastawienie do pracy

 

 

Specjaliści IT poza wykonywaniem ściśle zleconych zadań pracują także nad badaniem funkcjonowania produktów i ich ulepszania. Dostrzeżenie wartościowych zmian, które można wprowadzić w już istniejących procesach wymaga inicjatywy własnej pracownika oraz chęci do pracy. Pracownik posiadający odpowiednie kompetencje osobiste dąży do rozwiązywania problemów i usprawniania własnej pracy z korzyścią dla siebie i firmy. Odpowiednie nastawienie do pracy to także umiejętność identyfikowania się z wartościami firmy, które stają się tożsame z wartościami danej osoby.

 

Umiejętność publicznego występowania

 

 

Praca w branży IT wymaga się posiadania umiejętności komunikacji na różnych poziomach. W zakres tej kompetencji wchodzi zarówno porozumiewanie się z zespołem w ramach pracy nad projektem, ale także wystąpienia publiczne przed zarządem firmy czy kontrahentami. Umiejętność publicznego występowania to łatwość z jaką przychodzi nam zaprezentowanie tego nad czym pracujemy i co możemy zaoferować w sposób jasny i zrozumiały dla osób, które nie muszą mieć wiedzy technicznej. Oczywiście istotne jest radzenie sobie ze stresem i pewność siebie, która sprawia, że przemawiamy jako ekspert.

Jak-rozwijać-kompetencje-Twojego- pracownika- w-branży-IT-mindworkers-3

 

Komunikacja i chęć do prowadzenia prezentacji

 

 

Kompetencja ściśle związana z poprzednią. Umiejętności komunikacyjne na odpowiednim poziomie, ułatwiają prowadzenie prezentacji w sposób ciekawy i zrozumiały. Specjalista IT powinien również rozumieć potrzebę dobrego przeprowadzenia prezentacji, która obrazuje to nad czym ciężko pracował. Udział w spotkaniach z klientami to coraz częściej obowiązek pracowników IT, w związku z tym dobrze jest chcieć uczestniczyć w takich spotkaniach niż robić to z przymusu. Dzięki takiemu nastawieniu prezentacje są lepiej prowadzone a rozmowy bardziej owocne.

Wysoka rotacja pracowników w branży IT sprawia, że rozwój kompetencji miękkich jest istotny zarówno z poziomu pracownika (możliwość podjęcia lepszej pracy), jak i pracodawcy (zatrudnienie lepszego specjalisty). Rekruter już na etapie rozmowy kwalifikacyjnej zwraca uwagę na posiadane umiejętności miękkie oraz predyspozycje do ich ulepszania. Firma, która widzi w swoim pracowniku duży potencjał powinna starać się umożliwić mu rozwój na każdej płaszczyźnie. Zachęcanie specjalisty IT do udziału w spotkaniach z klientami czy prowadzenia prezentacji sprawi, że będzie to dla niego to coraz łatwiejsze i będzie przynosiło korzyści przedsiębiorstwu. Pracownik, widzi dzięki temu, że jest ważną częścią firmy, bardziej się z nią identyfikuje i wiąże swoją przyszłość.

 

 

Z roku na rok firmy prześcigają się w oferowaniu swoim pracownikom dodatkowych benefitów. Są one sposobem na skuszenie nowych kandydatów do pracy, ale także docenienie dobrze wykonanego zadania przez obecnie zatrudnionych. Jakie obecnie są trendy na rynku benefitów? Które są najbardziej cenione przez pracowników?

 

 

Benefity w pracy – bonus czy norma?

 

 

Oferowanie benefitów teoretycznie powinno być bezgotówkowym bonusem do wynagrodzenia. W praktyce większość firm rekrutujących nowych pracowników zamieszcza w ogłoszeniach informacje o dodatkowych świadczeniach, co sprawia, że zaczynają być traktowane jako standard. Nikt dzisiaj nie wyobraża sobie zatrudnienia w korporacji bez otrzymania karty multisport czy prywatnej opieki medycznej. Podstawowe benefity znane od lat stały się w praktyce standardem, a prawdziwym bonusem są tylko te, które są rzadziej spotykane lub przyznawane tylko nielicznym, najlepszym pracownikom.

 

 

Benefity pracownicze co jest ważne – równy przydział świadczeń

 

 

Osoby zarządzające w firmach często wychodzą z założenia, że każdy pracownik powinien otrzymać ten sam benefit. Na pierwszy rzut oka wydaję się, że jest to dobre podejście, jednak w praktyce okazuje się, że rodzi to pewne niesprawiedliwości. Oczywiście nie ma problemu w przypadku prywatnej opieki medycznej czy ubezpieczenia na życie, ale przykładowo karta multisport nie musi być atrakcyjna dla każdego. Oznacza to, że mimo iż każdy pracownik jest posiadaczem takiej karty upoważniającej do korzystania z siłowni czy basenu, to jednak nie wszyscy jej używają. Każdy człowiek jest inny i na różnym etapie życia ma różne potrzeby i obowiązki. Przykładowo ktoś może mieszkać poza miastem i nie mieć czasu na dojazdy i korzystanie z siłowni. Inny pracownik może nawet by chciał to robić, ale sytuacja rodzinna sprawia, że musi być w domu i zajmować się w tym czasie dziećmi. Chętnie jednak zamiast wspomnianej karty skorzystałby ze zdalnego kursu języka obcego. Rozwiązaniem tego problemu jest oferowanie różnego rodzaju benefitów, ale o zbliżonej wartości. Dzięki temu każdy pracownik może wybrać coś dla siebie i nikt nie czuje się pokrzywdzony.

20- najpopularniejszych- benefitów- pracowniczych-mindworkers-2

 

20 pomysłów na ciekawe benefity pracownicze

 

 

Popularność benefitów pracowniczych sprawiła, że część z nich jest uważna za standardowe dodatki do wynagrodzenia i ogłoszenie o pracę nie może się bez nich obejść. Co jednak zaoferować kandydatom do pracy żeby wyróżnić się na tle konkurencji i przyciągnąć najbardziej utalentowane osoby? Poniższa lista to propozycja pomysłów na dodatkowe benefity dla pracowników stosowane podczas rekrutacji w IT:

– płatny urlop dodatkowy,

– przedpłacone posiłki,

– elastyczny grafik – np. 4 dniowy tydzień pracy,

– gamified elerning – platforma elerningowa dla pracowników z nieograniczonym dostępem,

– dodatek płacowy za ćwiczenia fizyczne,

– pokój gier,

– karta przedpłacona na kawę,

– darmowy parking,

– dodatek do kosztów dojazdu do pracy,

– żłobek,

– zniżki na produkty firmy,

– opłacanie Netflixa lub Spotify,

– fotele masujące,

– lodówka z napojami,

– darmowe porady finansowe i prawne,

– masaże w miejscu pracy,

– firmowe zespoły sportowe,

– bony podarunkowe,

– dofinansowanie do prywatnych szkoleń,

– dofinansowanie do wyjazdów urlopowych.

 

 

Jakie benefity zatrzymują pracowników?

 

20- najpopularniejszych- benefitów- pracowniczych-mindworkers

 

Świadczenia, które przyciągają i zatrzymują pracowników w danej firmie mają zazwyczaj bezpośredni wpływ na ich życie i rozwiązują ich problemy. W związku z tym oczywiście miło jest pracować siedząc w fotelu masującym, ale dużo istotniejsze jest posiadanie prywatnej opieki medycznej czy ubezpieczenia na życie opłacanego przez pracodawcę. Bardzo ważny jest również elastyczny czas pracy oraz dostęp do szkoleń zawodowych czy językowych. Benefitem, który jest istotny dla kadry menadżerskiej i pracowników wyższego szczebla jest oczywiście służbowy samochód, również do użytku prywatnego. Szukasz dobrej pracy, ciekawych benefitów i możliwości rozwoju? Sprawdź pod linkiem.

Jaki jest Benefit idealny? Które ze świadczeń oferują pracodawcy?

 

 

Skuteczny benefit pracowniczy powinien dzięki odpowiedzi na realne potrzeby danej osoby, sprawić, że będzie ona przekonana do słuszności pracy w danej firmie. Taki dodatek musi być dostosowane do konkretnego człowieka i jego sytuacji życiowej. Idealny benefit będzie inny dla osoby z małym dzieckiem – żłobek blisko pracy, ale też inny dla singla uprawiającego sport – karnet na siłownię. Firmy powinny proponować szereg benefitów pracowniczych, które można indywidualnie dobierać i zmieniać w odniesieniu do aktualnych potrzeb. Dobrze byłoby, gdyby lista oferowanych świadczeń wynikała z rozmów z pracownikami i badania ich potrzeb.

Obecnie istnieją specjalne platformy dedykowane do obsługi benefitów pracowniczych, które ułatwiają pracodawcy ich rozliczanie np. NAIS, Carrotspot. Skorzystanie przez firmę z usług platformy kafeteryjnej umożliwia pracownikom wybór odpowiednich benefitów, które można dowolnie zmieniać, byle zmieścić się w określonym budżecie. Po rejestracji w programie pracownik widzi możliwości, z których aktualnie może skorzystać. Są to zarówno benefity rzeczowe (przytaczany karnet na siłownie), ale również te niefinansowe, np. gratulacje od szefa w obecności całego zespołu. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy może wybrać to, co go w danej chwili interesuje lub motywuje do dalszej pracy.

 

 

Najpopularniejsze benefity dla pracowników w dobie epidemii

 

 

Pandemia wywróciła do góry nogami życie społeczeństwa, co sprawia, że nie pozostała bez wpływu na benefity pracownicze. Nadal bardzo istotna jest prywatna opieka medyczna czy ubezpieczenie na życie, ale np. karnet na siłownie czy bilety na wydarzenia kulturowe straciły obecnie na znaczeniu, z powodu czasowego zamknięcia tego typu placówek.

Przejście na pracę zdalną sprawiło, że pracodawcy zaczęli nagradzać pracowników darmowym cateringiem. Popularne stało się również dofinansowanie do zakupu sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej czy utworzenia stanowiska do tego typu zajęć w domu.

 

 

Benefit wybierany przez samych pracowników

 

 

Jak już wspomniano dobrą praktyką jest oferowanie przez firmę różnych benefitów i umożliwienie pracownikowi wyboru zgodnego z jego osobistymi potrzebami. W celu zachowania sprawiedliwości przyznawania dodatków warto określić budżet na jednego pracownika (wartość świadczeń miesięcznych, kwartalnych lub rocznych) i dopilnować by dla wszystkich był równy. Dzięki temu każdy wybiera coś interesującego dla siebie i ma możliwość zmiany wyboru, tzn. zimą może opłacać karnet na siłownie, a latem skorzystać z biletów na wycieczkę. Ważne by zmieścił się w określonej z góry kwocie. Takie rozwiązanie sprawia, że relacje wewnętrzne w firmie stają się silniejsze.