Networking wewnętrzny- wspieraj rozwój relacji w organizacji

Utrzymanie pracowników jest obecnie jednym z największych wyzwań przed którymi stoją firmy. Dobrze, jeśli pracodawca wspiera rozwój zawodowy pracowników, ale nie może odbywać się to z pominięciem rozwoju relacji. Stworzenie autentycznej, przyjaznej kultury firmy wymaga co prawda pewnego poziomu inwestycji, ale też zwiększa zdolność przyciągania i zatrzymywania specjalistów. Dobre relacje w organizacji zawsze dają jej przewagę konkurencyjną.

Employer branding oparty na relacjach – dlaczego warto wspierać networking w ramach organizacji?

Dobre relacje wewnątrz firmy nie tylko sprzyjają networkingowi. Ich dodatkową zaletą jest zwiększenie wydajności i zaangażowania w firmie. W każdej organizacji, budowanie i wspieranie dobrych relacji z pracownikami, niesie za sobą wiele korzyści. Dobra atmosfera zwiększa motywację do pracy, a to przekłada się na wzrost produktywności. Zadowolony pracownik zawsze bardziej angażuje się w powierzone mu zadania. Indywidualna satysfakcja z pracy i kariery sprawia, że chce rozwijać się wewnątrz organizacji. Jest tym samym mniej podatny na propozycje pracy z zewnątrz – firmy, nastawione na budowanie relacji mają zwykle dużo niższy wskaźnik rotacji. To wszystko wpływa na wizerunek pracodawcy. Dobra atmosfera pracy i zadowoleni pracownicy, którzy polecają pracodawcę wśród znajomych czy wystawiają mu pozytywne opinie w internecie, przyciągają najlepszych.

Co sprawia, że pracownicy w niektórych organizacjach są bardziej skłonni budować wzajemną sieć kontaktów, współpracują ze sobą, angażują się w projekty, a w innych więzi są mniej konstruktywne? Niewątpliwie, bardzo wiele zależy od kultury organizacyjnej.

Kultura organizacyjna, w której najwyższą wartością jest wzajemny szacunek, niewątpliwie pomaga budować relacje. Bo choć w pracy nie wszyscy muszą się lubić, muszą umieć ze sobą współpracować, czerpać ze swojego doświadczenia, traktować z szacunkiem. W pojedynkę trudniej osiągnąć sukces, zazwyczaj jest on efektem wielu wysiłków. Właśnie dlatego należy wspierać wewnętrzny networking.

Sieć ambasadorów

Dobre relacje z pracownikami wzmacniają ich lojalność wobec pracodawcy. Są podstawą skutecznego employer brandingu i mogą przeważyć o sukcesie bądź porażce firmy. Tworzenie produktywnego i przyjemnego środowiska pracy nie tylko wpływa na zaangażowanie pracowników, ale zachęca ich do polecania organizacji na zewnątrz.

Dbając o relacje, zyskujemy nieocenionych ambasadorów firmy. Dzięki nim możemy znacznie skrócić i przyspieszyć proces rekrutacji – polecenia pomagają w znalezieniu i zatrudnieniu specjalistów. Łatwiej też przyciągnąć partnerów biznesowych. Wiarygodny wizerunek sprawia, że inne firmy chcą z nami współpracować. Zadowolony pracownik będzie przynosił firmie korzyści, nawet jeżeli po jakimś czasie postanowi rozwijać się poza organizacją.

Budowanie sieci kontaktów wewnątrz firmy, pozwala korzystać z potencjału pracownika, który nie jest już członkiem naszego zespołu. Dzięki dobrym relacjom nie ma problemu by zwrócić się do niego z prośbą o konsultację, przeprowadzenie szkolenia, lub raz na jakiś czas zlecić mu pracę projektową. Takie rozwiązania praktykuje się często chociażby w branży IT. Osoba, która zna specyfikę firmy, ma doświadczenie i sprawdzone umiejętności, wykona zlecenie szybciej i sprawniej niż nowy pracownik, którego musielibyśmy wdrożyć. Ale o relacje z pracownikami warto dbać w każdej branży.

Nawet w przypadku osób, które nie mają możliwości pracy po godzinach czy pracy dodatkowej, pielęgnując relacje, możemy liczyć, że za jakiś czas zdecydują się na powrót, na przykład na wyższe stanowisko.

Sekret skutecznego networkingu w biznesie

Networking w biznesie opiera się przede wszystkim na kontaktach, które mogą być wsparciem biznesowym dla naszej firmy. Chodzi o świadome i stopniowe tworzenie listy kontaktów, będąc jednocześnie częścią wzajemnie wspierającej się grupy. Dobry profesjonalny networker aktywnie słucha i koncentruje się na tworzeniu długoterminowych relacji – nie tylko po to, by coś sprzedać czy osiągnąć. Choć wspierając innych często zaspokajamy też własne biznesowe potrzeby.

Nie należy ukrywać, że biznesowy networking, nawet ten wewnątrz organizacji, ma za zadanie osiągnięcie określonego celu. Czerpanie wymiernych korzyści musi opierać się jednak na wymianie. Aby coś zyskać, najpierw musimy dać coś od siebie – know how, doświadczenie, wsparcie specjalistów. To dlatego networking i employer branding mają ze sobą tyle wspólnego. Jeśli pracodawca zrozumie potrzeby pracowników, umożliwi im realizację i da szansę rozwoju, zyska ambasadorów, którzy będą działać na rzecz jego rozwoju. To podejście sprawdza się zarówno w przypadku dużych jaki i małych firm.

Pracodawcy, którzy zainwestowali znaczące zasoby w pracownika, mogą czuć się zawiedzeni, gdy ten odchodzi z pracy. Jest jednak co najmniej kilka powodów, aby zadbać o pozytywne pożegnanie, bez względu na powód rezygnacji z pracy. Proces rozstania z pracownikiem jest tak samo ważny jak proces jego zatrudniania i wdrażania w nowe obowiązki. Oto kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę podczas offboardingu.

Informacja o odejściu pracownika wzbudza wiele negatywnych emocji. Może mieć zły wpływ na firmę, morale pracowników, może zakłócać plan działania całego zespołu i zdezorganizować jego pracę, uniemożliwić wywiązanie się z niektórych zobowiązań – ale nie musi tak być. Dobrze przeprowadzony offboarding może sprawić, że firma będzie działać bez zakłóceń, a w dodatku zyska ambasadora, z którego wiedzy i doświadczenia będzie mogła skorzystać w przyszłości.

Sztuka dobrego pożegnania z pracownikiem

Pożegnanie w dobrej atmosferze to pierwszy krok do rozpoczęcia pozytywnego i satysfakcjonującego procesu offboardingu. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji utraty wartościowego pracownika, potrzebna jest przede wszystkim otwarta komunikacja. Zawsze możemy spróbować wpłynąć jeszcze na decyzję podwładnego i spróbować go zatrzymać, ale jeżeli decyzja ta okaże się ostateczna, jedyne co możemy zrobić to pogratulować, podziękować za dotychczasową pracę i dobrze życzyć na przyszłość. Zwłaszcza, jeśli okazuje się, że nowe stanowisko stanowić będzie awans lub kolejny krok na drodze do kariery. Nie warto jednak rezygnować z potencjału pracownika, zadbajmy więc o wymianę prywatnych kontaktów. Dzięki temu, jeśli w przyszłości pojawi się szansa na współpracę – w roli konsultanta lub być może na nowym stanowisku odpowiadającym oczekiwaniom pracownika, łatwiej będzie ponownie pozyskać taką osobę.

Miłym akcentem wobec odchodzącego pracownika może być zaplanowanie pożegnalnej imprezy, która daje okazję do podzielenia się wspomnieniami w luźnej atmosferze, w której cały zespół będzie mógł się odstresować i nabrać dystansu do całej sytuacji.
Offboarding krok po kroku

Zanim decyzja o odejściu z pracy danego specjalisty wpłynie do przełożonego, prawdopodobnie inni pracownicy już o niej wiedzą i krytycznie obserwują całą sytuację. To jaka będzie reakcja lidera z pewnością przełoży się na atmosferę w firmie. Warto pokazać, że firma ceni ludzi, którzy dla niej pracują – do samego końca. Nawet jeżeli zakładamy, że wszyscy już wiedzą o tym, że ich kolega rozwiązał umowę, przełożony powinien o tym oficjalnie poinformować. Otwarta i uczciwa komunikacja pozwoli na złagodzenie spekulacji i niepewności, które zawsze powstają w takiej sytuacji.

W pierwszej kolejności musimy jednak ustalić, w jaki sposób odbędzie się przekazanie wiedzy, komu ją przekazać i ile jest na to czasu. Podczas okresu wypowiedzenia nie obciążajmy odchodzącego pracownika nowymi zadaniami. Pozwólmy aby zakończył bieżące projekty i zadbajmy o przekazanie obowiązków i know-how niezbędnego do ich wykonania. To pracownik powinien zrealizować proces transferu wiedzy, warto jednak pamiętać, że okres wypowiedzenia nie zawsze jest wystarczający do pełnego wdrożenia następcy. Proces ten będzie o wiele bardziej wydajny, jeśli mamy narzędzia i systemy zapewniające ciągłe przekazywanie wiedzy od ekspertów do następców. Dlatego zawsze należy stwarzać mniej doświadczonym kolegom możliwości współpracy z ekspertami. To oczywiście sytuacja idealna, ale jeżeli nie mamy jeszcze osoby która przejmie obowiązki, zastanówmy się komu tymczasowo powierzyć dodatkowe zadania – czy będzie to jedna osoba, czy może lepiej rozdysponować pracę pomiędzy cały zespół.

Zadbajmy też o prawidłowe domknięcie wszelkich formalności – od przyjęcia wypowiedzenia umowy, przez przekazanie obowiązków, sprawy techniczne, aż po ewentualne referencje.

Exit interview a marka pracodawcy

Rozstanie z pracownikiem może być okazją do poprawy funkcjonowania firmy. Poprzez umożliwienie odchodzącym osobom dzielenia się zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi opiniami możemy uzyskać prawdziwy obraz sytuacji wewnątrz organizacji i podjąć odpowiednie kroki w celu naprawy mechanizmów, które nie do końca się sprawdzają.

Warto pamiętać, że każdy były pracownik może dalej wpływać na to jak inni postrzegają naszą firmę. Oprócz doświadczenia branżowego i wiedzy, zdobytych w organizacji, każdy ma bowiem swobodę otwartego dzielenia się opiniami na temat organizacji – w dowolny sposób, z każdym kto zapyta taką osobę o opinię lub z kim sam będzie chciał podzielić się swoimi doświadczeniami. Dlatego pracownicy byli i obecni powinni być traktowani jak bezcenni ambasadorzy marki pracodawcy, którzy w sposób naturalny mogą zadbać o employer branding. Liderzy, którzy palą mosty z odchodzącymi pracownikami, ryzykują tym że stracą znacznie więcej niż tylko jednego z podwładnych – narażają na szkodę reputację całej marki. Z kolei dobrze przeprowadzony proces offboardingu przekłada się na pozytywny wizerunek pracodawcy.